Nalog supervizora kojim se određenim privatnim zaštitarskim agencijama zabranjuje rad u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje sukladno ovlastima supervizora koje su mu date stavkom 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine u kome se u relevantnom dijelu kaže da „supervizor … u oblasti Brčko ima ovlasti jednake onima koje su, prema Bonskoj konferenciji od prosinca 1997. godine, date visokom predstavniku…”;
Imajući u vidu relevantne odredbe stavaka 40, 41 i 42 Konačne odluke za Brčko od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog kao i članka 7 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Podsjećajući da je na sastanku održanom 26. ožujka 2009. godine Upravni odbor Vijeća za provedbu mira “osudio aktivnosti i izjave aktera u BiH koje predstavljaju prijetnju osoblju OHR-a, osporavaju autoritet visokog predstavnika i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, te se prezrivo odnose prema obvezama strana sukladno Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir i odlukama visokog predstavnika. Ove vrste aktivnosti izraz su otvorenog nepoštivanja osnovnih načela Općeg okvirnog sporazuma za mir, izravno utječu na političku situaciju, neprihvatljive su i moraju prestati”; i da
Bez obzira na gorepomenutu deklaraciju, nepobitne informacije od međunarodnih obavještajnih izvora koje su predočene supervizoru upućuju na to da Alpha Security d.o.o. Banjaluka (“Alpha Security”), privatna agencija za obavljanje zaštitarskih poslova čije se sjedište nalazi na području Banjaluke, sprovodi neprijateljsku osobnu i tehničku prismotru i istrage protiv osoblja OHR-a i Ureda za implementaciju Konačne odluke za Brčko, kao i prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko Distrikt i da takva prismotra i istrage spadaju u kategoriju nezakonitih obavještajnih i protuobavještajnih aktivnosti;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što su mnoge osobe koje su zaposlene u Alpha Security-ju i koje vode tu agenciju nekada bile pripadnici 410. vojno-obavještajnog centra bivše Vojske Republike Srpske, jedinice koja je 2003. godine bila predmet akcije Stabilizacijskih snaga predvođenih NATO-om i koju je tadašnji predsjednik Republike Srpske rasformirao zbog informacija do kojih se došlo u svezi sa nezakonitim radom te jedinice, što je uključivalo zaštitu osoba koje je Međunarodni kazneni tribunal za bivšu Jugoslaviju optužio za ratne zločine, kao i zbog špijunaže protiv međunarodne zajednice i domaćih političara i zbog toga što se u suštini Alpha Security može u velikoj mjeri smatrati obnovljenim 410. vojno-obavještajnim centrom;
Ističući da takva aktivnost Alpha Security-ja očito i u potpunosti predstavlja kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, posebice njegovog Aneksa 10, koje ne može biti tolerirano, kao i kršenje Odluke od 14. veljače 1997. godine, Dopunske odluke od 15. ožujka 1998. godine i Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Nadalje imajući u vidu da gorepomenute nezakonite obavještajne i protuobavještajne aktivnosti također predstavljaju očito kršenje Zakona o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti Brčko Distrikta koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 27/04, 15/05 i 37/05 (“Zakon o agencijama za obavljanje zaštitarskih poslova”), u kome se u članku 3 navodi da je “agencijama koje imaju odobrenje za obavljanje poslova zaštite osoba i imovine i/ili detektivskih poslova predviđenih ovim zakonom, zabranjeno obavljanje tih poslova za obrambene, sigurnosne, obavještajne i protuobavještajne službe”;
Imajući u vidu da Alpha Security nije upisana ni u Sudu Brčko Distrikta ni u Policiji Brčko Distrikta za obavljanje bilo kojih poslova koji su opisani u Zakonu o agencijama za obavljanje zaštitarskih poslova;
Nadalje imajući u vidu da je Centurion d.o.o. iz Bijeljine (“Centurion Security”), tvrtka koja je upisana u Osnovnom sudu Brčko Distrikta i posjeduje odobrenje koje je izdala Policija Brčko Distrikta za obavljanje poslova koji su dopušteni sukladno Zakonu o agencijama za obavljanje zaštitarskih poslova, povezana sa Alpha Security-jem, što predstavlja razlog za postojanje bojazni u pogledu djelovanja Centurion Security-ja u Brčko Distriktu;
Imajući još u vidu da su Security Wolf sa Pala (“Wolf Security”) i Mega Security iz Doboja (“Mega Security”) također povezane sa Alpha Security-jem i da te veze predstavljaju razlog za postojanje bojazni glede djelovanja bilo koje od te dvije tvrtke u Brčko Distriktu kao opunomoćenika ili produžene ruke Alpha Security-ja;
Izražavajući riješenost da takve neprijateljske, opasne i nezakonite aktivnosti moraju odmah prestati i da daljnje postojanje i širenje neposredne opasnosti koju Alpha Security predstavlja po Opći okvirni sporazum za mir, OHR i osoblje Ureda za provođenje Konačne odluke za Brčko, kao i za vladavinu prava u Brčko Distriktu mora na svaki način biti onemogućeno;
Stoga nalažem sljedeće:
1. Alpha Security-ju d.o.o. Banjaluka i svom njenom osoblju koje radi na poslovima zaštite, ostalim zaposlenicima i/ili drugim fizičkim ili pravnim osobama koje su zaposlene ili koje su na drugi način u ugovornom odnosu sa Alpha Security-jem se ovim putem na period od pet (5) godina zabranjuje obavljanje bilo kakvih zaštitarskih poslova u Brčko Distriktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve one poslove koji su obuhvaćeni Zakonom o agencijama za obavljanje zaštitarskih poslova. Ova zabrana se također odnosi na svaku tvrtku koja nastane ili proistekne iz Alpha Security-ja, među ostalim, promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjesta upisa vlasništva.
2. Security Wolf-u sa Pala, čiji je upisani vlasnik Cemeks d.o.o. iz Rogatice, koja je upisana u Osnovnom sudu u Sokocu, svom njenom osoblju koje radi na poslovima zaštite, ostalim zaposlenicima i/ili drugim fizičkim ili pravnim osobama koje su zaposlene ili koje su na drugi način u ugovornom odnosu sa Security Wolf-om se ovim putem na period od pet (5) godina zabranjuje obavljanje bilo kakvih zaštitarskih poslova u Brčko Distriktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve one poslove koji su obuhvaćeni Zakonom o agencijama za obavljanje zaštitarskih poslova. Ova zabrana se također odnosi na svaku tvrtku koja nastane ili proistekne iz Security Wolf-a, među ostalim, promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjestom upisa vlasništva.
3. Mega Security-ju d.o.o. iz Doboja i svom njenom osoblju koje radi na poslovima zaštite, ostalim zaposlenicima i/ili drugim fizičkim ili pravnim osobama koje su zaposlene ili koje su na drugi način u ugovornom odnosu sa Mega Security-jem se ovim putem na period od pet (5) godina zabranjuje obavljanje bilo kakvih zaštitarskih poslova u Brčko Distriktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve one poslove koji su obuhvaćeni Zakonom o agencijama za obavljanje zaštitarskih poslova. Ova zabrana se također odnosi na svaku tvrtku koja nastane ili proistekne iz Mega Security-ja, među ostalim, promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjestom upisa vlasništva.
4. Centurion-u d.o.o iz Bijeljine se na period od pet (5) godina zabranjuje da proširuje postojeće ugovore ili sklapa bilo koje dodatne ugovore ili da na drugi način obavlja dodatne poslove u Brčko Distiktu osim onih koje već obavlja sukladno ugovoru koji je na snazi zaključno sa 05. lipnjem 2009. godine. Ova zabrana se također odnosi na svaku tvrtku koja nastane ili proistekne iz Centurion-a d.o.o., među ostalim, promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjestom upisa vlasništva.
5. Policija Brčko Distrikta poduzimat će česte i nasumične inspekcije i kontrole prostorija Centuriona d.o.o i osoblja u Brčkom kako bi bilo zadovoljeno to da se odredbe gorepomenutog stava 4 poštivaju.
6. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.
7. Svi javni zvaničnici u Distriktu poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurali njegovo provođenje.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije