Nalog supervizora kojim se privremeno obustavljaju isplate plaća i naknada zastupnicima u Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebno imajući u vidu ovlasti date supervizoru stavkom 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine u čijem relevantnom dijelu se navodi da „supervizor … ima ovlasti jednake onima koje su, prema Bonskoj konferenciji od prosinca 1997. godine, date visokom predstavniku, uključivši pravo da smijeni bilo koju zvaničnu osobu koja, po mišljenju supervizora, neadektavno surađuje sa njegovim naporima da osigura poštivanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizira lokalno gospodarstvo”; i imajući u vidu stavak XI.2 zaključaka Bonske konferencije o provedbi mira koja je održana 09. i 10. prosinca 1997. godine u kojoj se navodi da visoki predstavnik (a time, sukladno stavku 24 Dopunske odluke, i supervizor) može izdavati „obvezujuće odluke, kada on smatra za neophodno … [koje] mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu”;
Nadalje sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke, kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala postojati sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne izvijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući da su izbori za Skupštinu Brčko Distrikta održani 05. listopada 2008. godine i da su na tim izborima zastupnici dobili mandat da u prihvatljivom vremenskom roku konstituiraju novu Skupštinu kako bi izabrali predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika, te time stvorili uvjete da bude formirana nova Vlada koja bi služila interesima Distrikta i njegovih stanovnika;
Podsjećajući da nakon što su izbori održani više političkih stranaka je tražilo pomoć od mog osoblja i mene kako bismo olakšali razgovore između političkih stranaka da bi sukladno Konačnoj odluci i Statutu Brčko Distrikta mogla da bude formirana održiva i zakonita vladajuća koalicija koja podržava Distrikt;
Nadalje podsjećajući da me je nepostojanje napretka u formiranju nove vladajuće koalicije već jednom primoralo da interveniram putem mojih naloga supervizora od 23. prosinca 2008. godine i 31. prosinca 2008. godine kojima je omogućeno privremeno financiranje institucija Distrikta i osigurano neophodno financiranje socijalnih davanja i sudskih presuda;
Izražavajući razočaranje zbog toga što je, unatoč unaprijed datim uvjeravanjima svih političkih stranaka da će formirati “koncentracionu vladu” sastavljenu od svih političkih stranaka zastupljenih u Skupštini, što bi bilo jedino izvodljivo i održivo rješenje, konstitutivna sjednica Skupštine dva puta sazivana i prekidana uz kršenje Poslovnika o radu Skupštine, a da nije postignut dogovor u svezi sa kandidatima za pozicije predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što se svakim danom bez nove vlasti i proračuna nanosi dodatna šteta Distriktu i povjerenju stanovnika u njegove institucije, uključivši i negativan utjecaj na živote i egzistenciju tisuća ljudi, dok za to vrijeme Vlada u tehničkom mandatu i dalje radi bez parlamentarne kontrole;
Imajući na umu da gospodin Mirsad Đapo, koji je prihvatio mandat zastupnika u Skupštini i koji obnaša dužnost gradonačelnika u tehničkom mandatu, snosi podjednaku odgovornost kao i ostali zastupnici, ali da za sada prima plaću u svojstvu gradonačelnika;
Izražavajući riješenost da ne prihvatim da zastupnici Skupštine Distrikta izbjegavaju svoju odgovornost i krše osnovne propise iz Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta podrivajući time institucije Distrikta, te na taj način dovodeći u opasnost ispunjenje Konačne odluke;
Nakon što sam stoga odlučio da je neophodno zastupnike u Skupštini Brčko Distrikta smatrati odgovornima što nisu odlučno postupali:

Ovim putem nalažem sljedeće:
1. Isplate plaća i naknada zastupnika u Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje se isplaćuju iz proračuna Brčko Distrikta odmah se obustavljaju sve dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik sukladno Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta. Ova obustava isplata se ne odnosi na redovite uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada za materijalne troškove koji su nastali kao rezultat obnašanja njihovih dužnosti, a koji se plaćaju iz skupštinskih financijskih sredstava za materijalne troškove.
2. Isplata plaće gradonačelniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja se isplaćuje iz proračuna Brčko Distrikta odmah se obustavlja sve dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik sukladno Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta. Ova obustava isplate se ne odnosi na redovite uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreze i naknade za materijalne troškove koji su nastali kao rezultat obnašanja dužnosti gradonačelnika, a koji se plaćaju iz financijskih sredstava za materijalne troškove.
3. Direkcija za financije Brčko Distrikta će odmah obustaviti sve isplate plaća i naknada sukladno stavcima 1 i 2 ovog naloga, uključivši i plaće i naknade za siječanj 2009. godine.
4. Bez obzira na obustavu isplate plaća naloženu stavkom 1 ovog naloga, zastupnici će nastaviti revnosno obnašatiju sve svoje dužnosti koje imaju kao članovi Skupštine Brčko Distrikta. Ukoliko bilo koji zastupnik Skupštine Brčko Distrikta na bilo koji način prekrši svoje stalne obveze iz ovog stavka, zastupnik koji predsjeda Skupštinom Brčko Distrikta će me o tome izvijestiti pismenim putem nakon čega mogu biti poduzete daljnje mjere.
5. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti implementiran.
6. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
7. Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu sukladni ovom nalogu, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi ovaj nalog bio u potpunosti implementiran.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
9. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
v.d. visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije