Pismo br. 6

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović i gosp. Tomića

OHR
Office of the
High Representative
Musala bb, 76100 Brčko
Tel: ++387 49 240 300
Fax: ++387 49 217 560

21. ožujka 2008. godine

gospodin Mirsad Đapo
gradonačelnik Brčko Distrikta
zgrada Vlade
Bulevar mira 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospođa Nada Majinović
predsjednik Pravosudnog povjerenstva
Brčko Distrikta BiH
Hasana Bećirevića bb
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodin Milan Tomić
predsjednik Skupštine
Skupština Brčko Distrikta
Mladena Maglova
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

 

Poštovana gospođo Majinović, poštovana gospodo,

Pozivam se na nalog supervizora (Nalog) od 15. rujna 2006. godine kojim je kao zakon Brčko Distrikta donesen Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Zakon) i na moje pismo od 25. rujna 2006. godine (Pismo) objavljeno u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH br. 29/06 koje ima pravnu snagu izmjene i dopune Zakona.

U međuvremenu je Skupština usvojila Zakon o službenicima i namještenicima u Pravosuđu Brčko Distrikta čime je ispunjen uvjet utvrđen Pismom. Međutim, Zakon o službenicima i namještenicima u Stručnoj službi još uvijek nije usvojen bez obzira na rok utvrđen u Pismu. Kako bih spriječio bilo kakvu pravnu prazninu ili nejasnoće, ovim putem donosim izmjenu člana 3(3) Zakona tako da on glasi:

“Odredbe ovog zakona se po analogiji primjenjuju na zaposlene u pravosuđu Distrikta, Stručnoj službi Skupštine Distrikta kao i u drugim administrativnim službama u organima i institucijama koje se financiraju iz proračuna Distrikta, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije propisano.”

Ovo pismo ima pravnu snagu izmjene i dopune Naloga i Zakona koji je njime donesen. Trebalo bi da se postarate da ovo pismo bude odmah objavljeno u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

dr. Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije