Nalog supervizora kojim se donosi izmjena Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne izvijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što verzija Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja je sada na snazi sadrži tehnički propust u članku 15 (2) kojim se predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine ne daje pravo „na dodatnu novčanu nadoknadu od 5% mjesečno, uz novčanu naknadu, na mjesečnu novčanu naknadu” koje je dato predsjednicima skupštinskih povjerenstava u članku 13 (5);
Zaključivši da je tehničkim propustom koji je uočen u Zakonu o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nenamjerno nastala pravna nesigurnost kojom se narušavaju prava zastupnika i načelo jednakosti i vladavine prava u institucijama Brčko Distrika Bosne i Hercegovine;
Konstatirajući da je konstitutivna sjednica novoizabrane Skupštine još uvijek u zasjedanju, te da još uvijek nije postignut politički dogovor u svezi s prijedlozima za novog predsjednika Skupštine, dopredsjednika Skupštine i gradonačelnika;
Izražavajući uvjerenje da nema razloga da se odlaže donošenje i provedba zakonodavnog amandmana tehničke prirode koji je neophodan kako bi se osigurala pravna sigurnost za sve izabrane zvaničnike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Nakon što sam se konzultirao sa određenim predstavnicima Skupštine Brčko Distrika o potrebi da se izmijeni Zakon o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,br. 29/04, 19/07, 2/08 i 17/08;
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Zakon o izmjeni Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je priložen kao Aneks ovog naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
2. Zakon o izmjeni Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donesen stavkom 1 ovog naloga supervizora stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora i objavljuje se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
3. Odredbe Zakona o izmjenama Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je donesen ovim nalogom, samo u ovom slučaju se primjenjuje na sve poslanike prethodnog saziva Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na koje se one odnose i isljučivo od dana izdavanja ovog Naloga.
4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi zaposleni u Stručnoj službi Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da se ovaj nalog bez odlaganja provede u potpunosti.
5. Ovaj nalog supervizora se objavljuje na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
6. Zakon o izmjeni Zakona koji je priložen kao Aneks ovog naloga supervizora objavljuje se na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije