Aneks Naloga supervizora od 23. prosinca 2008. godine o privremenom financiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine

Tabelarni prikaz financijskih sredstava
raspodijeljenih odjeljenjima i institucijama Brčko Distrikta

Organizacijski kod Odjel i institucije Iznos u KM
10 Odjel za stručne i administrativne poslove 810.297,78
12 Odjel za javni registar 713.935,51
13 Odjel za zdravstvo 6.082.947,31
14 Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodogospodarstvo 851.070,66
16 Odjel za javne poslove 356.040,57
17 Odjel za obrazovanje 6.697.730,94
18 Odjel za komunalne poslove 336.176,62
19 Skupština Distrikta 906.876,61
21 Policija Distrikta 1.907.350,79
22 Pravosuđe Distrikta 1.541.913,73
29 Odjel za prognanike, izbjeglice i stambena pitanja 437.512,49
33 Odjel za javnu sigurnost 1.029.810,78
34 Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove 300.463,52
35 Odjel za gospodarski razvoj, sport i kulturu 933.982,28
37 Direkcija za financije 800.078,25
38 Povjerenstvo za vrijednosne papire 75.423,91
39 Ured za upravljanje javnom imovinom 284.833,40
40 Ured gradonačelnika 1.342.849,36
41 Ured koordinatora u Vijeću ministara 49.870,97
UKUPAN IZNOS TEKUĆIH IZDATAKA 25.459.165,48
25 Tekuće rezerve 1.275.599,01
UKUPNO 26.734.764,49

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije