Nalog supervizora kojim se donose izmjene Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijelo Žalbeno povjerenstvo,

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Ističući da je pravna sigurnost jedan od najvažnijih ciljeva u promoviranju vladavine prava u Distriktu, kao što je propisano stavcima 4, 5 i 6 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;
Podsjećajući na moj Nalog supervizora o urbanističkom planiranju od 23. ožujka 2007. godine, čijim stavcima 3 do 8 su, među ostalim, nametnute određene izmjene u režimu urbanističkog planiranja u Distriktu;
Podsjećajući nadalje da je gradonačelnik, potaknut tim nalogom, potom imenovao radnu skupinu sa ciljem da pripremi novi zakon kojim bi bilo regulirano urbanističko planiranje i gradnja u Distriktu i da je rezultat rada radne skupine usvajanje Zakona o prostornom planiranju i građenju koji je objavljen u Sužbenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 29/08;
Izražavajući pohvale za rad radne skupine i činjenicu da Distrikt ima suvremen zakon koji bi vlasti sada trebale koristiti za rješavanje nagomilanih problema u oblasti urbanističkog planiranja i građenja;
Imajući u vidu da se Zakonom regulira pitanje izdavanja urbanističkih suglasnosti u slučajevima kada ne postoje detaljni planski dokumenti na način koji je tehnički drugačiji nego što je u Nalogu, mada je načelo isto;
Uvažavajući činjenicu da bi razlika u reguliranju ovog konkretnog pitanja kako je gore navedeno i karakter važećeg Naloga koji ima veću pravnu snagu u odnosu na sve propise koji nisu sukladni sa njim mogli dovesti do pravne nesigurnosti glede izdavanja urbanističkih suglasnosti za područja koja nisu obuhvaćena detaljnim planskim dokumentima;
Izvodeći zaključak na temelju gore navedenog da postoji potreba da se bez odlaganja poduzmu odgovarajuće zakonske radnje da bi se u Distriktu osigurala pravna sigurnost;
Nalažem sljedeće:
1. Ovim putem stavljam van snage stavke 4 i 6 izreke naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine, o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijelo Žalbeno povjerenstvo, ponovno stavljaju na snagu određene urbanističke suglasnosti, razrješavaju sa dužnosti određeni zvaničnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene zakona u svezi sa radom Žalbenog povjerenstva, dok preostali stavci u potpunosti ostaju na snazi.
2. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
3. Ovaj nalog supervizora bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
4. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije