Nalog supervizora kojim se novčano kažnjavaju članovi Vlade Brčko Distrikta i nalažu mjere koje će poduzeti Skupština Brčko Distrikta da bi se olakšalo usvajanje proračuna za fiskalnu 2009. godinu

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Imajući posebice u vidu ovlasti supervizora predviđene u stavku 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine, a koji u odgovarajućem dijelu glasi da „supervizor … u oblasti Brčkog ima ovlasti jednake onim koje su, prema Bonskoj konferenciji od prosinca 1997. godine, date visokom predstavniku, uključivši pravo da smijeni bilo koju zvaničnu osobu koja, po mišljenju supervizora, neadekvatno surađuje sa njegovim naporima da osigura poštivanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizira lokalno gospodarstvo”; i imajući u vidu stavak XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o provedbi mira održane 9. i 10. prosinca 1997. godine, kojim se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavku 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obvezujuće odluke, kad on smatra za neophodno … (koje) mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu”;
Imajući nadalje u vidu odredbe propisane u stavku 8 (b) Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine, o pripremi godišnjeg proračuna Distrikta;
Ističući da je blagovremeno usvajanje proračuna jedna od najvažnijih zadaća i dužnosti Vlade za ostvarivanje financijske i političke stabilnosti i nastavak gospodarskog razvitka;
Ističući nadalje da se u potpunosti moraju poštivati uvjeti navedeni u Statutu, koji obuhvaćaju čvrsto zacrtane rokove za usvajanje proračuna, kako bih bio siguran da će Statut biti poštovan nakon što se supervizija okonča;
Izražavajući pohvale za rad Direkcije za financije Brčko Distrikta na pripremi i Vlade Brčko Distrikta na usvajanju Okvirnog proračuna za period od 2009. do 2011. godine, kojim je stvoren dobar osnov za blagovremenu pripremu i dostavljanje prihvatljivog nacrta proračuna za fiskalnu 2009. godinu;
Podsjećajući da sam već 2007. godine bio primoran intervenirati u procesu blagovremenog usvajanja proračuna za fiskalnu 2008. godinu putem mog Naloga supervizora o privremenoj obustavi isplate plaća i svih naknada članovima Vlade Brčko Distrikta i zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta, od 4. prosinca 2007. godine;
Podsjećajući nadalje da od siječnja 2008. godine moj ured obavlja redovite konzultacije sa Direkcijom za financije Brčko Distrikta, Vladom Brčko Distrikta i Skupštinom Brčko Distrikta kako bi im ukazo na potrebu da proračun za fiskalnu 2009. godinu bude blagovremeno pripremljen i usvojen i da su mi u više navrata pružena uvjeravanja da će Vlada Brčko Distrikta ispoštovati rokove propisane Statutom Brčko Distrikta;
Izražavajući razočaranje što unatoč tome i bez obzira na moje pismo od 18. rujna 2008. godine kojim sam ponovno istaknuo da Vlada Brčko Distrikta mora Skupštini Brčko Distrikta dostaviti nacrt proračuna za fiskalnu 2009. godinu najkasnije do 30. rujna 2008. godine, Vlada Brčko Distrikta nije uspjela usvojiti nacrt proračuna za fiskalnu 2009. godinu i dostaviti ga Skupštini Brčko Distrikta na usvajanje u roku koji je propisan Statutom Brčko Distrikta;
Izražavajući bojazan da je ovim kašnjenjem u dostavljanju nacrta proračuna za fiskalnu 2009. godinu Skupština Brčko Distrikta onemogućena da za vrijeme trajanja svog redovitog mandata zakaže prvo čitanje i javne rasprave, unatoč dogovoru koji su sa mnom imali predstavnici Vlade i Skupštine da se osigura da te radnje budu obavljene prije isteka tekućeg mandata Skupštine;
Imajući u vidu da su se članovi Vlade Brčko Distrikta polaganjem prisege obvezali da dužnosti i obveze koje imaju na temelju funkcija koje obavljaju izvršavaju savjesno i predano i uz puno poštivanje Statuta i zakona Brčko Distrikta;
Imajući nadalje u vidu da, time što nisu na vrijeme usvojili nacrt proračuna za fiskalnu 2009. godinu, članovi Vlade Brčko Distrikta očito nisu radili u javnom interesu Brčko Distrikta i da su postupali protivno Statutu Brčko Distrikta;
Nakon što sam zaključio da svi članovi Vlade Brčko Distrikta snose odgovornost za ovaj propust;
Izražavajući nespremnost da dozvolim da Vlada Brčko Distrikta ignorira odredbe Statuta Brčko Distrikta ili zakon, oteža Skupštini Brčko Distrikta vršenje njenih zakonskih obveza ili dovede u pitanje financijsku stabilnost institucija Brčko Distrikta;
Insistirajući na tome da se u Distriktu očuva i odbrani vladavina prava;
Ovim putem nalažem sljedeće:
Novčane kazne za kršenje dužnosti
1. Svi članovi Vlade Brčko Distrikta kažnjavaju se oduzimanjem prava na plaću u neto iznosu nakon obračunatog poreza i drugih odbitaka i/ili bilo kog drugog vida naknade za njihov rad kao članova Vlade, za period od 1. rujna 2008. godine do 30. rujna 2008. godine.
2. Novčane kazne predviđene stavkom 1 ovog naloga ne odnose se na redovitu isplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada materijalnih troškova, koji su nastali kao rezultat obnašanja njihovih dužnosti i koji se isplaćuju iz proračunskih sredstava za materijalne troškove.
3. Ni Direkcija za financije Brčko Distrikta niti bilo koja druga institucija Brčko Distrikta neće sadašnjim članovima Vlade Brčko Distrikta izvršiti bilo kakvu isplatu plaća i/ili drugih davanja kako je predviđeno stavkom 1 ovog naloga.
4. Ukupan iznos svih novčanih kazni bit će prebačen Odjelu za zdravstvo, Pododjelu za socijalnu skrb, za kupovinu opreme isključivo za potrebe Dnevnog centra za boravak djece sa posebnim potrebama Brčko Distrikta.
5. Odjel za zdravstvo će mjesečno izvješćivati supervizora za Brčko Distrikt o korištenju i utrošcima novca koji je prebačen u svrhu ovog naloga sve dok se ne bude smatralo da su ta financijska sredstva utrošena u potpunosti.
6. Bez obzira na novčanu kaznu koja im je nametnuta stavkom 1 ovog naloga, svi članovi Vlade Brčko Distrikta nastaviće savjesno obnašati svoje dužnosti kao članovi Vlade Brčko Distrikta. Posebice, nazočit će svim zakazanim sjednicama Vlade Brčko Distrikta, redovitim i vanrednim, i glasovat će o svim pitanjima o kojima je glasovanje propisano. Ukoliko bilo tko od njih na bilo koji način ne izvrši svoje stalne obveze sukladno ovom stavku, razmotrit ću mogućnost poduzimanja dodatnih radnji.
Postupak za usvajanje proračuna
7. Vlada Brčko Distrikta će Skupštini Brčko Distrikta dostaviti nacrt proračuna za fiskalnu 2009. godinu, u verziji koja je usvojena na sjednici Vlade od 4. listopada 2008. godine.
8. Povjerenstvo za proračun Skupštine Brčko Distrikta će, u tehničkom mandatu i na temelju ovog naloga, pripremiti, organizirati, utvrditi raspored održavanja i održati javne rasprave o nacrtu proračuna u mjesnim zajednicama kako je utvrđeno Odlukom Skupštine o održavanju javnih rasprava o nacrtu proračuna za 2008. godinu, broj 0-02-022-124/07 od 22. listopada 2007. godine, u periodu od 13. listopada 2008. godine do 28. listopada 2008. godine.
9. Odmah nakon svog konstituiranja, izbora predsjednika, dopredsjednika, gradonačelnika i povjerenstava Skupštine, nova Skupština Brčko Distrikta zakazat će redovitu sjednicu i započeti raspravu o nacrtu proračuna za fiskalnu 2009. godinu koji dostavi Vlada Brčko Distrikta sukladno ovom nalogu.
10. Iznimno i usljed gorepomenutih okolnosti, rok u kojem Skupština Brčko Distrikta usvaja proračun Distrikta produžava se do 31. prosinca 2008. godine.
Završne odredbe
11. Svi javni dužnosnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju da ovaj nalog bude u potpunosti izvršen.
12. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
13. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu sukladni s njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
14. Ovaj nalog supervizora bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
15. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije