Nalog supervizora o Izbornom povjerenstvu Brčko Distrikta i kojim se Skupštini Brčko Distrikta nalaže da imenuje nove članove Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 9. Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06 i 24/06) i Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 20/03), (u daljem tekstu: “Izborni zakon Brčko Distrikta ”), kojima se ustvrđuje postupak izbora i sastav Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta;
Konstatirajući da je 16. travnja 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 33/08) kojim su izmijenjena dosadašnja pravila u svezi postupka izbora i sastava Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta; i da je nalogom supervizora od 06. svibnja 2008. godine donesen novi Izborni zakon Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08);
Podsjećajući da je mandat Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta, koje je imenovano u veljači 2002. godine, istekao u veljači 2007. godine; da je 23. svibnja 2007. godine Skupština Distrikta Brčko BiH donijela Odluku o raspuštanju članova Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko BiH br. 0-02-022-59/07; i da je Skupština Distrikta Brčko imenovanala nove članove Odlukom o imenovanju članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta BiH, br. 0-02-022-60/07 od 23. svibnja 2007. godine;
Nadalje podsjećajući da je odlukom od 14. lipnja 2007. godine Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu, “Središnje izborno povjerenstvo”) iskoristilo svoje ovlasti prema članku 2.14, stavku 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i odbilo da da suglasnost na imenovanje novih članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta smatrajući da to imenovanje nije sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine;
Izražavajući zabrinutost što od tada ni Skupština Brčko Distrikta ni Središnje izborno povjerenstvo nisu imenovali nove članove kako je Zakonom propisano.
Konstatirajući da se i izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, kao i Odlukom o kriterijima za određivanje broja članova Izbornog povjerenstva, koju je Središnje izborno povjerenstvo donijelo 08. svibnja 2008. godine, zahtijeva da se sastav Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko proširi za dva člana na ukupno sedam članova;
Izražavajući zabrinutost što ta dva dodatna člana još uvijek nisu imenovana;
Izražavajući žaljenje zbog trenutačnog zastoja u rješavanju radnog statusa sadašnjih članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i u imenovanju novih članova;
Imajući u vidu činjenicu da odlazeći članovi Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta nastavljaju sa obavljanjem svojih zakonskih dužnosti dok ne budu zamijenjeni; da je takva situacija sukladna općem načelu kontinuiteta u obavljanju javnih dužnosti; te da bi imenovanje novih članova tijekom trenutačnog izbornog procesa samo omelo taj proces;
Konstatirajući da je Središnje izborno povjerenstvo u pismu od 24. listopada 2007. godine podsjetilo Izborno povjerenstvo Brčko Distrikta na potrebu da izvršava svoje profesionalne dužnosti sve dok ne budu imenovani novi članovi Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta;
Uvažavajući, uz izraze zahvalnosti, profesionalnu posvećenost i visoke standarde u radu koje je u proteklom periodu iskazalo sadašnje Izborno povjerenstvo Brčko Distrikta i u potpunosti uvjeren u njihovu sposobnost da svoje obveze i dalje izvršavaju sa istom posvećenošću i standardima u radu;
Nakon što sam pažljivo razmotrio niz mogućnosti za rješavanje ovog pitanja i nakon što sam zaključio da u ovim okolnostima nadležni organi neće biti u stanju da ovo pitanje riješe na vrijeme;
Nakon što sam se konzultirao sa Središnjim izbornim povjerenstvom, Izbornim povjerenstvom Brčko Distrikta, predsjednikom Skupštine, dopredsjednikom Skupštine i šefovima zastupničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta;
Nakon što sam stoga odlučio da riješim ovo pitanje putem naloga supervizora sa ciljem otklanjanja bilo kakve pravne nesigurnosti ili nedoumice u svezi statusa Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i pravilnog održavanja predstojećih izbora.

Stoga nalažem sljedeće:
1. Skupština Brčko Distrikta pokrenut će bez odlaganja postupak izbora i imenovanja dva nova člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta sukladno procedurama i načelima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.
2. Skupština Brčko Distrikta će što je prije moguće, nakon što usvoji izvješće o radu za 2008. godinu i financijsko izvješće za 2008. godinu Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta, pokrenuti postupak izbora i imenovanja pet članova Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta sukladno procedurama i načelima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta i okončat će postupak imenovanja najkasnije do 01. siječnja 2010. godine.
3. Sadašnji članovi Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta nastavit će da obnašaju sve dužnosti i obveze koje imaju kao članovi Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta sve dok Skupština Brčko Distrikta ne imenuje nove članove sukladno stavku 2 ovog Naloga.
4. Institucije Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale da ovaj nalog bude primijenjen.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
6. Ovaj nalog supervizora se objavljuje u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije