Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta, Izborni zakon Brčko Distrikta, Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta i izmjene odgovarajućih propisa Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog;
Također sukladno članku 9 Aneksa Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koji je donesen 18. kolovoza 1999. godine, u kojem se navodi da „prilikom uspostave izbornog sustava Distrikta supervizor može da odabere bilo koji izborni mehanizam koji, po njegovom mišljenju, pospješuje potpunu i pravičnu zastupljenost svih elemenata multietničkog stanovništva Distrikta”.
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta donesen putem naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine, kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Distrikta;
Nadalje podsjećajući da je od tada Statut izmijenjen putem naloga supervizora od 23. kolovoza 2000. godine, 26. ožujka 2004. godine, 15. srpnja 2005. godine, 12. rujna 2005. godine i 2. veljače 2007. godine i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 7. srpnja 2005. godine;
S obzirom da, unatoč uspostavi izabrane Skupštine u 2004. godini, nijednom od izmjena Statuta od tada nisu obuhvaćene neophodne izmjene koje se odnose na funkcioniranje i strukturu Skupštine Brčko Distrikta koji su ostali nepromijenjeni od uspostavljanja prijelazne Skupštine;
Konstatirajući da kada sam donio izmjene Statuta 2. veljače 2007. godine, kojima su uvedene mjere za učinkovitije funkcioniranje Vlade Brčko Distrikta, da sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo učinkovitosti institucija Distrikta;
Nadalje konstatirajući da je 16. travnja 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nakon toga objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine, br. 33/08, 22. travnja 2008. godine;
Takođe konstatirajući da se očekuje da Središnje izborno povjerenstvo 8. svibnja 2008. godine zvanično raspiše održavanje izbora za Skupštinu Brčko Distrikta u listopadu 2008. godine, ostavljajući tako nedovoljno vremena Skupštini Brčko Distrikta da, prema svom zastarjelom Poslovniku, razmatra i usvoji izmjene Izbornog zakona Brčko Distrikta koje su postale neophodne usljed izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
Imajući u vidu da uvjeti koji proizlaze iz Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila 1. travnja 2003. godine i koji je objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine, br. 12/03, kojima se predviđa predstavljanje nacionalnih manjina u izbornim organima i postupak za njihovo kandidiranje i izbor, još uvijek nisu reflektirani u zakonodavstvu Brčko Distrikta;
Imajući također u vidu da multietnička struktura Skuptštine Brčko Distrikta iziskuje uspostavljanje ravnoteže između interesa konstitutivnih naroda, tako da nijedan narod ne može ostvariti nepravičnu prednost u odnosu na neki drugi, stoga bi bilo potrebno uvesti zaštitni mehanizam kojim se u odgovarajućim okolnostima sprečava preglasavanje bilo kojeg od konstitutivnih naroda u Skupštini Brčko Distrikta, a istodobno, ipak, vodeći računa o tome da se takvim mehanizmom ne ometa rad Skupštine Brčko Distrikta;
Smatrajući da je neophodno bez odgode uvesti takve izmjene kako bi se zakonodavstvo Brčko Distrikta uskladilo sa državnim zakonodavstvom i kako bi se poboljšala učinkovitost i funkcionalnost Skupštine Brčko Distrikta, čime se posebno pospješuje i unapređuje međuetnička suradnja i očuvanje sklada nakon završetka supervizije;
Podsjećajući da od listopada 2006. godine dobijam uvjeravanja od šefova zastupničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta da će oni o opcijama za sprječavanje potencijalnih slučajeva preglasavanja voditi raspravu i da će ih razmatrati;
Izražavajući zadovoljstvo što su vođene rasprave koje su dovele do koncenzusa o potrebi za takvim mehanizmom iako se nije mogla postići suglasnost oko konkretnog načina za njegovu primjenu;
Imajući na umu da su pitanja strukture i funkcioniranja Skupštine Brčko Distrikta, predstavljanja nacionalnih manjina u njoj i mehanizama za sprječavanje preglasavanja sva međusobno povezana i da sveobuhvatno rješenje za sva ova pitanja mora biti doneseno do 8. svibnja 2008. godine, kako bi sve potrebne pripreme za izbor Skupštine u listopadu 2008. godine mogle da budu izvršene sa potpunom izvjesnošću glede uloga i obveza zastupnika koji se u nju biraju.
Nakon konzultacija, koje su trajale više mjeseci, sa predsjednikom i dopredsjednikom Skupštine, šefovima zastupničkih klubova i neovisnim zastupnicima, kao i sa gradonačelnikom i dogradonačelnikom, te nakon što sam naišao na široko razumijevanje i prihvaćanje potrebe za donošenjem ovog naloga;
Nakon što sam stoga odlučio da donesem neophodne izmjene Statuta i relevantnih zakona putem naloga supervizora, i vjerujući da je to najprikladnije i neophodno za stvaranje uvjeta potrebnih za pravilno okončanje supervizije, kao i za učinkovito funksioniranje institucija Distrikta nakon završetka supervizije;
Ponovo zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi pridonijelo učinkovitom funkcioniranju institucija Distrikta;

Nalažem sljedeće:

1. Statut Brčko Distrikta se ovim putem mijenja tako da Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sada glasi onako kako je formuliran u Aneksu I ovog naloga supervizora. Ovaj izmijenjeni Statut stupa na snagu na dan donošenja ovog naloga supervizora.
2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta će poštivati odredbe izmijenjenog Statuta od dana stupanja na snagu ovog naloga supervizora.
3. Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen u Aneksu II ovog naloga supervizora, se ovim putem donosi kao zakon Brčko Distrikta. Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
4. Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen u Aneksu III ovog naloga supervizora, se ovim putem donosi kao pravni akt Brčko Distrikta. Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
5. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona, priloženi u Aneksu IV ovog naloga supervizora, se ovim putem donose kao zakoni Brčko Distrikta.
6. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona doneseni sukladno stavku 5 ovog naloga supervizora će bez odgode biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
7. Statut, Izborni zakon, Poslovnik i zakoni o izmjenama i dopunama zakona doneseni sukladno stavcima od 1 do 5 ovog naloga supervizora mogu naknadno biti izmijenjeni od strane Skupštine Brčko Distrikta sukladno Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
8. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Bit će bez odgode objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu će poduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da se on provede u potpunosti i na vrijeme.
9. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
10. Izborni zakon, Poslovnik i zakoni o izmjenama i dopunama zakona doneseni ovim putem i koji se nalaze u privitku ovog naloga supervizora u Aneksima II, III i IV objavljuju se na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine i te verzije su mjerodavne za sve namjene. Statut, donesen ovim putem i koji se nalazi u privitku ovog naloga supervizora u Aneksu I se objavljuje na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti:
(a) verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Distriktu;
(b) verzija na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon završetka supervizije.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije