Dopuna Naloga supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04. kolovoza 2006. godine

U skladu sa stavcima 8, 11, 13, 37 i 39 Konačne odluke za Brčko od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog, kojima su supervizoru za Brčko date ovlasti da vrši mandat propisan Konačnom odlukom;
Podsjećajući da su Nalogom supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04. kolovoza 2006. godine (u daljem tekstu, Nalog supervizora) ukinuti entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašen prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što su osnivanje osiguravajućih društava, nadzor, poslovanje i upravljanje osiguravajućim društvima kao i obvezno osiguranje neregulirani zbog nepostojanja zakonodavstva Brčko Distrikta;
Konstatirajući da osiguravajuća društva ne mogu obavljati svoju djelatnost ukoliko nisu registrirana i nadzirana od strane agencije za osiguranje, ali da bi osnivanje agencije za osiguranje u Distriktu moglo dovesti do nepotrebnog i neproporcionalnog opterećenja za Distrikt.
Ističući da Nalog supervizora od 04. kolovoza 2006. godine kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu ostaje na snazi;

Ovim nalažem sljedeće:
1. U stavku 7. Naloga supervizora od 04. kolovoza 2006. godine dodaje se nova točka “g” koja glasi:
“(g) oblast osiguranja, uključivši, ali se ne ograničavajući na osnivanje, nadzor, poslovanje i upravljanje osiguravajućim društvima kao i obvezna osiguranja”.
2. Filijale osiguravajućih društava koje obavljaju svoju djelatnost u Brčko Distriktu bit će nadzirane od strane entitetske agencije za osiguranje koja je registrirala ta društva, tj. prema sjedištu osiguravajućeg društva.
3. Osiguravajuća društva sa sjedištem u Brčko Distriktu bit će slobodna da odaberu entitetsku agenciju za osiguranje kod koje žele da se registriraju. Onda kada se registriraju, nadzor nad njihovim poslovanjem vršit će ta entitetska agencija za osiguranje.
4. Institucije Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale provođenje ovog naloga.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji.
6. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH na engleskom i zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku bit će mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za distrikt Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije