Nalog supervizora o privremenoj obustavi isplate plaća i svih naknada članovima Vlade Brčko Distrikta i zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Imajući osobito u vidu ovlasti supervizora predviđene u stavku 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine, a koji u odgovarajućem dijelu glasi da „supervizor … u oblasti Brčkog ima ovlasti jednake onima koje su, prema Bonskoj konferenciji iz prosinca 1997. godine, date visokom predstavniku, uključivši pravo da smijeni bilo koje zvanično lice koje, po mišljenju supervizora, neadekvatno surađuje sa njegovim naporima da osigura poštivanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizira lokalno gospodarstvo”; i imajući u vidu stavak XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o provedbi mira održane 9. i 10. prosinca 1997. godine, kojima se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavku 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obvezujuće odluke, ukoliko to smatra neophodnim … (koje) mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu”;
Ističući da je blagovremeno usvajanje proračuna jedan od najvažnijih zadataka i dužnosti da bi se postigla financijska stabilnost i očuvala ekonomska održivost kao i da bi se osigurala demokracija u gospodarstvu i financijama Distrikta, kao što je propisano stavkom 8 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;
Nadalje ističući da se pridržavanje zahtjeva iz Statuta koji uključuju striktne rokove za usvajanje proračuna, mora u potpunosti poštivati ukoliko se želi da supervizor bude uvjeren da će se Statut poštivati nakon završetka supervizije;
Razočaran što je Vlada Brčko Distrikta BiH kolektivno propustila da dostavi točan i pouzdan nacrt proračuna za 2008. godinu putem predlaganja suštinskih amandmana na svoj vlastiti proračun i što su također zastupnici u Skupštini Brčko Distrikta kolektivno propustili da blagovremeno usvoje proračun za 2008. godinu zbog vlastitih kašnjenja u otpočinjanju rasprava o proračunu i drugih neophodnih mjera;
Svjestan da će kašnjenje u usvajanju proračuna za 2008. godinu štetiti interesima građana Brčko Distrikta i da će blokirati i/ili odgoditi razne planove, projekte i procese;
Nadalje konstatirajući da članovi Vlade i zastupnici obavljaju najodgovornije i najosjetljivije dužnosti koje proistječu iz njihovih funkcija;
Izražavajući nespremnost da dopustim da građani i institucije Brčko Distrikta pretrpe bilo kakvu štetu koja je prouzročena zajedničkim propustom da se blagovremeno usvoji proračun za 2008. godinu;
Stoga nalažem da:

1. plaće i sve naknade zastupnicima u Skupštini Brčko Distrikta BiH, predsjedniku Skupštine i dopredsjedniku Skupštine i predsjednicima povjerenstava u Skupštini Brčko Distrikta BiH koje se isplaćuju iz proračuna Brčko Distrikta budu odmah obustavljene do usvajanja proračuna Brčko Distrikta za 2008. godinu. Ova obustava se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada materijalnih troškova nastalih kao rezultat vršenja njihovih funkcija i koji se isplaćuju iz skupštinskog fonda za materijalne troškove.
2. plaće svim članovima Vlade Brčko Distrikta BiH koje se isplaćuju iz proračuna Brčko Distrikta budu odmah obustavljene do usvajanja proračuna Brčko Distrikta za 2008. godinu. Ova obustava se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada materijalnih troškova nastalih kao rezultat vršenja njihovih funkcija i koji se isplaćuju iz fonda za materijalne troškove.
3. Direkcija za financije – Trezor odmah obustavi sve isplate plaća i naknada sukladno stavcima 1 i 2 ovog naloga do usvajanja proračuna za Brčko Distrikt za 2008. godinu. Ovo uključuje isplatu plaća i naknada za studeni 2007. godine.
4. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Distriktu poduzet će sve neophodne mjere da osiguraju da se ovaj nalog u potpunosti izvrši.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
6. Da bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u sukladnosti s njim, a u mjeri koja je neophodna da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
7. Ovaj nalog supervizora će bez odgode biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
8. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen i na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju proturječnosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije