Aneks Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku donesen kao zakon Brčko Distrikta shodno stavku 14 ovog Naloga

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U članku 243. Zakona o upravnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 3/00, 5/00, 9/02, 8/03, 8/04 i 25/05), poslije stavka 2 dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

«(3) U slučaju postojanja razloga za ukidanje rješenja pod uvjetima iz stavka 2 ovog   člana, Žalbeno povjerenstvo je dužno, prije donošenja odluke o ukidanju rješenja, uzeti u obzir mišljenje i tumačenje materijalnog zakona organa uprave čije se rješenje ukida kao i navode stranke ako se ukidanjem rješenja ta stranka stavlja u nepovoljan položaj ili za nju može nastupiti šteta. Žalbeno povjerenstvo je dužno pružiti detaljno obrazloženje svoje odluke i kada zaključi da ne postoje razlozi za ukidanje riješenja iz stavka 2 ovog člana.»

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana nakon objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije