Nalog supervizora kojim se imenuje šef Policije Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi data stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti  Brčkog, a osobito ovlastima koje su mi date da reguliram imenovanje šefa Policije Brčko Distrikta, koje su navedene u stavku 6 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Podsjećajući da je prema člancima 11a i 11b Zakona o policiji Brčko Distrikta (u izmijenjenom tekstu) („Zakon o policiji“) Neovisni odbor za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije („Odbor“) nadležan da odabere i gradonačelniku predloži kandidata koji će biti imenovan za šefa Policije, nakon čega, prema članku 11b(4) Zakona o policiji, gradonačelnik bez odgode traži odobrenje Skupštine za imenovanje kandidata koji je na taj način predložen;

Nadalje podsjećajući da je sukladno ovim odredbama Skupština Distrikta imenovala članove Odbora 20. srpnja 2006. godine;

Nadalje podsjećajući da je prethodni šef Policije Brčko Distrikta, gospodin Milenko Milićević, podnio ostavku na to radno mjesto u kolovozu 2006. godine, kako bi prihvatio radno mjesto u SIPA-i;

Nadalje podsjećajući da je 31. kolovoza 2006. godine Odbor donio odluku da raspiše javni natječaj za radno mjesto šefa Policije kako bi imenovao novog šefa Policije koji će zamijeniti gospodina Milićevića; taj natječaj je raspisan 14. rujna 2006. godine i navedeno je da će biti otvoren do 18. listopada 2006. godine;

Nadalje podsjećajući da je Odbor primio devetnaest prijava, na temelju kojih je utvrdio da šest kandidata ispunjava uvjete propisane natječajem i naknadno obavio razgovore i testirao pet od tih šest kandidata (jedan kandidat nije došao na razgovor), sastavio rang listu kandidata i glasovao o njima, a 1. prosinca 2006. godine, Odbor je donio odluku da predloži kandidata za šefa Policije i dostavio tu odluku gradonačelniku koji ju je odmah proslijedio Skupštini Distrikta na usvajanje;

Konstatirajući da ovaj kandidat u stvari nije ispunio sve tehničke uvjete propisane natječajem i da je stoga zvanično diskvalificiran kao kandidat za radno mjesto šefa Policije;

Nadalje konstatirajući na temelju dokumentacije Odbora, koju je mom uredu dostavio gospodin Mujkanović, predsjedatelj Odbora, da je Odbor kao drugog kandidata na rang listi odredio gospodina Gorana Lujića;

Nakon što sam pozorno razmotrio svu dokumentaciju Odbora, i pošto mi se iz sadržaja te dokumentacije čini da je od preostala četiri kandidata gospodin Lujić najkvalificiraniji za radno mjesto šefa Policije;

Nadalje konstatirajući da šef Policije  mora biti sposoban uspostaviti povjerenje među svim zajednicama u Distriktu;

Izražavajući zabrinutost u svezi sa trenutačnim zastojem u postupku imenovanja, zbog toga što je prošlo već više od pet mjeseci kako Distrikt nema šefa Policije, te je stoga važno da radno mjesto šefa Policije bude popunjeno bez odgode tako da dugotrajna neizvjesnost oko budućeg rukovođenja Policijom može biti riješena i da se Policija Distrikta može usredsrediti na borbu protiv kriminala i izvršavanje svojih zakonskih dužnosti;

Zahvalan gospodinu Fahrudinu Selimoviću, zamjeniku šefa policije, na pouzdanom obavljanju dužnosti i napornom radu na mjestu vršitelja dužnosti šefa Policije od kolovoza 2006. godine;

Utvrdivši da je u svim ovim okolnostima, stoga, u najboljem interesu Distrikta i Policije Distrikta da ja sada izvršim imenovanje novog šefa Policije i da bi imenovani trebao biti  gospodin Goran Lujić;

 

Stoga nalažem sljedeće:

  1. Gospodin Goran Lujić se ovim putem imenuje za šefa Policije Brčko Distrikta. Ovo imenovanje stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora od 12:00 sati;
  2. Gospodin Lujić će prihvatiti svoje imenovanje sukladno uvjetima i sa svim ovlastima, pravima, dužnostima i odgovornostima kao da je imenovan sukladno odredbama članaka 11, 11a, 11b i 11c Zakona o policiji Brčko Distrikta. Svi važeći zakoni i propisi koji se primjenjuju na šefa Policije Brčko Distrikta primjenjuju se na gospodina Lujića tijekom trajanja perioda njegovog imenovanja.
  3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odgode objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta“. Vlada, Skupština i sudovi Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurali njegovu provedbu.
  4. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije