Nalog supervizora kojim se zahtijeva da referendumi na području Brčko Distrikta budu predmet prethodne suglasnosti supervizora za Brčko u pisanoj formi i budu organizirani jedino pod uvjetima koje odobri supervizor za Brčko

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti  Brčkog;

Podsjećajući na nedavne izjave u kojima se predlaže mogućnost da entitet održi referendum;

Konstatirajući da jedini zakon kojim se trenutačno regulira pitanje referenduma u Distriktu, nakon što je prethodni supervizor, Susan Johnson, izdala nalog supervizora od 4. kolovoza 2006. godine kojim se, među ostalim, ukidaju pravna djelovanja entitetskih zakona u Distriktu, jest Zakon o referendumu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine iz 1977. godine (objavljen u «Službenom listu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine «, broj 29/77), i da je ovaj zakon sada zastario kao zakonski okvir kojim se regulira referendumska aktivnost u Distriktu;

Nadalje konstatirajući da referendumi koji su sukladni Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini („Daytonski mirovni sporazum“) mogu pod određenim okolnostima biti sukladni zakonu, ali isto tako mogu biti predmetom nezakonite manipulacije i zlouporabe, osobito zbog toga što su trenutačno važeći zakoni u Distriktu kojima se regulira pitanje referenduma zastarjeli;

Želeći da se građanima Distrikta u potpunosti omogući pravo glasa na bilo kojem referendumu, pod uvjetom da je svaki takav referendum sukladan domaćim i međunarodnim zakonima, a posebice odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma;

Nadalje konstatirajući da je Distrikt multietnička sredina i da stoga svaki referendum na području Distrikta treba organizirati vrlo pozorno kako bi se rizik od političke nestabilnosti sveo na minimum i kako bi se spriječilo uplitanje u uobičajene aktivnosti stanovnika Distrikta, a da bi se postigli ovi ciljevi može biti potrebno da se osigura da bilo koji referendum proveden na području Distrikta bude organiziran jedino sukladno određenim uvjetima koji reguliraju način na koji se on provodi;

Ne protiveći se  zakonitoj i pravilnoj provedbi bilo kojeg referenduma u Distriktu, ali ipak vjerujući da je radi sigurnog i učinkovitog provođenja svakog takvog referenduma važno da supervizor regulira uvjete za njegovo održavanje;

 

Stoga nalažem sljedeće:

  1. Sve dok je supervizija na snazi, za bilo koji referendum koji se održava na području Distrikta bit će potrebna prethodna suglasnost supervizora u pisanoj formi, a u slučajevima kada je ta suglasnost dana, referendum će se održati jedino pod onim uvjetima koje odobri supervizor.
  2. U smislu ovog naloga supervizora, „referendum“ podrazumijeva svaku vrstu  glasovanja, osim glasovanja za izbor predstavnika u predstavničke organe Brčko Distrikta, Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg entiteta, sukladno zakonima koji važe u Distriktu, a koji reguliraju provedbu izbora. Nije bitno da li institucija koja organizira referendum ima privatni ili javni karakter. U slučaju bilo kakvog spora ili dvosmislenosti u svezi sa tim da li glasovanje predstavlja „referendum“ u smislu ovog naloga supervizora, prevladava svako tumačenje koje supervizor dostavi u pisanoj formi.
  3. U ovom nalogu ne postoji ništa čime se zabranjuje provedba referenduma izvan područja Distrikta.
  4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odgode objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali njegovo provođenje.
  5. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik  visokog  predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije