Prijelazni Nalog supervizora kojim se privremeno obustavlja sudski postupak prinudnog iseljenja Pavlović International Bank iz prostorija u gradu Brčko

Sukladno stavcima 8, 13 i 37 Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog od 5. ožujka 1999. godine  koji daju ovlasti supervizoru za Brčko da obavlja mandat propisan Konačnom odlukom;

Podsjećajući da je Rješenjem od 1. travnja 2006. godine  (u daljem tekstu: „Rješenje”), Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u predmetu  br. AP 214/03 (u daljem tekstu: „predmet“), između  Privredne Banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: “Privredna banka”) kao tužitelja i Pavlović International Bank Slobomir A.D. Bijeljina (u daljem tekstu: “Pavlović banka”) i Brčko Distrikta kao tuženih, donio nalog koji za posljedicu ima da se djelomice poništava Ugovor od 24.10.2003. godine (u daljem tekstu: „ugovor”) o kupoprodaji prostorija banke u društvenom vlasništvu koje se nalaze u gradu Brčko, ulica Kantardžića 2 (u daljem tekstu: „imovina”) zaključen između Pavlović banke i Brčko Distrikta; da se dodijeli pravo  nad imovinom Privrednoj banci; i da se zahtijeva prinudno iseljenje Pavlović banke iz te imovine;

Izražavajući zabrinutost što je došlo do propusta u redovitom postupku donošenja Rješenja, u kom nijedna strana u postupku, u obliku u kom sada postoje, nije podnijela žalbu Ustavnom sudu prije no što je sud donio Rješenje; žalbeni postupak u nižim sudovima je bio u tijeku i nije  bio okončan u periodu kada je Rješenje bilo doneseno; što ni jedna strana u postupku nije imala priliku da se izjasni na bilo koji način (usmeno, pismeno ili na neki drugi način) pred Ustavnim sudom prije no što je sud donio Rješenje; što očigledno nijedna strana u postupku nije bila prethodno upoznata da će Rješenje biti doneseno;

Nadalje izražavajući zabrinutost što Rješenje ne sadrži obrazloženje glede toga zašto bi ugovor trebao biti poništen, zašto Pavlović banka nema pravo nad imovinom ili zašto bi Privredna banka trebala imati pravo nad imovinom;

Imajući u vidu  da je ugovor izrijekom odobren od strane tadašnjeg supervizora za Brčko Henry L. Clarke-a sukladno stavku 12  Aneksa  Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine i da je sukladno gorepomenutom stavku 12 kao i sukladno odredbama Okvirnog zakona o privatizaciji banaka i drugih poduzeća u BiH (u daljem tekstu:”Okvirni zakon”), koji je donesen Odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Carlosa Westendorpa 22. srpnja 1998. godine, jasno je da Privredna banka ne može potraživati tu imovinu;

Nadalje imajući u vidu  da se u pismu koje mi je uputio tadašnji predsjednik Ustavnog suda Mato Tadić od 11. lipnja 2006. godine  navodi između ostalog sljedeće: “… Ustavni sud podsjeća da Pavlović banka  nije bila sudionik u postupku pred Ustavnim sudom u konkretnom predmetu, niti je postojao spor o privatizaciji banke, niti je predmet rasprave bila imovina Pavlović banke.  Iz toga proizilazi da Ustavni sud, prilikom donošenja odluke, nije razmatrao imovinska prava Pavlović banke …”;

Pošto je očigledno da gorenavedeno otkriva ozbiljnu zabunu glede toga što je tadašnji predsjednik Ustavnog suda  izgleda smatrao da se taj predmet ne tiče i da nema utjecaja na Pavlović banku, a budući da je iz teksta Rješenja jasno da to podrazumijeva oduzimanje prava nad imovinom od Pavlović banke i  prinudno iseljenje Pavlović banke iz iste; i da sudovi Distrikta  u postupku provođenja rješenja, koje sada razmatraju, imaju tumačenje da Rješenje nalaže oduzimanje prava nad imovinom od Pavlović banke  i prinudno iseljenje Pavlović banke iz iste;

Smatrajući  da glede ove zabune i propusta da se sprovede gorepomenuti redoviti postupak,  Rješenje  u potpunosti zahtijeva ponovno razmatranje od strane Ustavnog suda nakon što sve strane u postupku dostave sve potrebne podneske;  i da su Pavlović banka i Brčko Distrikt pojedinačno podnijeli zahtjeve za preispitivanje Rješenja Ustavnom sudu (u daljem tekstu: zahtjevi za preispitivanje) 19.06.2006. i  12.07.2006. sukladno propisima Ustavnog suda.

Imajući u vidu  da su u zahtjevima za preispitivanje, Pavlović banka i Brčko Distrikt tražili produženje roka za izvršenje rješenja, dok Ustavni sud ne odluči po zahtjevima za preispitivanje; ali do sada Ustavni sud nije odgovorio na ove zahtjeve;

Dalje imajući u vidu da je fizičko iseljenje Pavlović banke iz imovine od strane sudskih izvršitelja, Osnovni sud Brčko Distrikta zakazao za 1.09.2006. u 11:00 sati;

Izražavajući zabrinutost da ukoliko se prinudno iseljenje izvrši kako je sada planirano izazvat će veliku i nepopravljivu štetu Pavlović banci i njezinim komitentima, a budući da odlaganje izvršenja Rješenja, u očekivanju donošenja konačne odluke po zahtjevima za preispitivanje od strane Ustavnog suda, neće nanijeti značajnu ili nepopravljivu štetu  Privrednoj banci.

Imajući u vidu značaj ovog predmeta za povoljne uvjete za investicije i gospodarsku stabilnost Brčko Distrikta i Bosne i Hercegovine u cijelosti, pošto je dejstvo ovog Rješenja takvo da narušava jedno od glavnih načela poslijeratne privatizacije koja je uspostavljena Konačnom odlukom i Okvirnim zakonom, da pravo na privatizaciju javne imovine pripada entitetu ili Vladi Distrikta u ovisnosti o teritoriju na kojem se ta imovina nalazi, i Rješenje stoga prijeti da napravi presedan kojim će se poslijeratna privatizacija diljem Bosne i Hercegovine vratiti na početak.

Smatrajući  da je stoga mudro, pošteno i pravično da se prinudno iseljenje Pavlović banke obustavi dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku po zahtjevima za preispitivanje;

Ovim nalažem da:

1.      Nijedna institucija i nijedan javni službenik Brčko Distrikta neće poduzeti bilo kakve korake da izvrše ili sprovedu bilo kakvo rješenje, presudu ili neki drugi nalog bilo kog suda u predmetu AP 214/03, između Privredne banke d.d. Sarajevo (Privredna banka) kao tužitelja i Pavlović International Bank Slobomir A.D. Bijeljina (Pavlović banka) i Brčko Distrikta kao tuženih dok Ustavni sud ne razmotri i donese konačnu odluku po zahtjevima za preispitivanje.

2.      Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Sve institucije Brčko Distrikta bit će odgovorne za provedbu, ali sudovi Brčko Distrikta će imati glavnu odgovornost  da ga implementiraju i donesu sve neophodne odluke  i naloge kako bi osigurali poštivanje istog.

 

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije