Nalog supervizora o restrukturiranju Uprave prihoda Distrikta u okviru Vlade Distrikta koji uključuje i Petu dopunu Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavcima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavku 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora od 26. svibnja 2000. godine, o imenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom naloga supervizora o imenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. svibnja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović imenovan za direktora Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da je Drugom dopunom Naloga supervizora od 22. veljače 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio ponovno imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obnaša dužnost do 31. svibnja 2005. godine, te da je Trećom dopunom Naloga supervizora od 24. svibnja 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio još jednom imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obnaša dužnost do 31. prosinca 2005. godine, i da je Četvrtom dopunom naloga supervizora od 13. siječnja 2006. godine, gospodin Osman Osmanović još jednom bio ponovno imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obnaša dužnost do 30. lipnja 2006. godine;

Uzimajući u obzir preporuke stručne konzultantske tvrtke Deloitte, koje su sadržane u izvješću iste od 20. listopada 2004. godine, da se izvrši restrukturiranje i reorganiziranje Uprave prihoda Distrikta, Odjela za proračun i financije i Porezne uprave, nakon provođenja stručne analize i davanja preporuke, i toga da je 15. prosinca 2005. godine u tu svrhu odabrana ekspertska tvrtka „Oscar”Zagreb;

Nadalje imajući u vidu da je „Oscar” Zagreb pripremio izvješće pod nazivom „Redizajn  organizacije institucija Vlade Brčko Distrikta”, od 17. lipnja 2006. godine („Izvješće”), kojim se predlaže restrukturiranje Vlade Distrikta, uključivši uvjete predložene reorganizacije Uprave prihoda Distrikta, Odjela za proračun i financije i Porezne uprave, u jedinstvenu Jedinicu za upravljanje financijama Distrikta;

Smatrajući da bi preporuke o Jedinici za upravljanje financijama Distrikta, sadržane u Izvješću, sada trebalo odmah implementirati; da će radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta biti ukinuto kao rezultat toga; i da bi gospodin Osmanović stoga trebalo da zadrži svoje sadašnje radno mjesto samo dotle dok te preporuke ne budu implementirane;

Sa ciljem da se pruži podrška tekućoj reformi javne uprave u Brčko Distriktu;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Gradonačelnik će, najkasnije do 1. rujna 2006. godine, raspisati natječaje za radna mjesta direktora Jedinice za upravljanje financijama i šefa Odjela za trezor, sa opisima radnih mjesta sukladno Izvješću. Tim natječajima će biti propisan rok za prijave najkasnije do 30. rujna 2006. godine.
  2. Nakon zatvaranja gorepomenutih natječaja, svi potrebni postupci za izbor kandidata za ova radna mjesta bit će obavljeni najkasnije do 30. listopada 2006. godine, a gradonačelnik će potpisati odluke o imenovanju izabranih kandidata najkasnije do 7. studenog 2006. godine.
  3. Najkasnije do 30. rujna 2006. godine, gradonačelnik će Skupštini proslijediti nacrt zakonskih propisa koji su potrebni da bi se implementirale preporuke u svezi sa Jedinicom za upravljanje financijama Distrikta sadržane u Izvješću.
  4. Najkasnije do 30. rujna 2006. godine, gradonačelnik će utvrditi organizacijski i proračunski plan za implementaciju preporuka u svezi sa Jedinicom za upravljanje financijama Distrikta, sadržanim u Izvješću, i plan će implementirati odmah nakon što isti bude utvrđen.
  5. Gospodin Osman Osmanović se ponovno imenuje na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta od 1. srpnja 2006. godine, i obnašat će svoje dužnosti sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sve dok gradonačelnik ne imenuje kandidate na radna mjesta iz stavka 1. Kada dođe do tih imenovanja, a u svakom slučaju najkasnije do 7. studenog 2006. godine, imenovanje gospodina Osmanovića za direktora Uprave prihoda Distrikta će odmah prestati.
  6. Gradonačelnik Brčko Distrikta izravno je odgovoran za provedbu ovog Naloga supervizora, i za svaki propust da to učini.
  7. Ništa iz ovog naloga ne sprječava gospodina Osmanovića da konkurira na radna mjesta navedena u stavku 1 ovog naloga, ili na bilo koje drugo radno mjesto u Vladi Distrikta.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije