Nalog supervizora o imenovanju članova privremenog povjerenstva za provedbu postupaka za zapošljavanje javnih službenika

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko Distrikta;

Pozivajući se na zaključke sa zajedničkog radnog sastanka između Ureda za provedbu Konačne arbitražne odluke za Brčko i Vlade Brčko Distrikta koji je održan 7. i 8. travnja 2006. godine na kojem je raspravljano o  ozbiljnim problemima u funkcioniranju izvjesnog broja Odjela i agencija Vlade, kao i o mogućim korektivnim mjerama;

Dalje se pozivajući  da je na tom sastanku bilo opće priznato da je  rad Odbora za zapošljavanje neadekvatan i politiziran, među ostalim, iz razloga koji su detaljno izloženi u mom Nalogu supervizora od 23. ožujka 2006. godine, uključivši stalno popuštanje pod neprikladnim političkim utjecajem i žalbe od strane stotina građana, te da sam ja stoga zahtijevala od gradonačelnika,  na tom sastanku i nakon toga u pismu koje sam mu poslala 11. travnja 2006. godine, da  odmah razriješi dužnosti sve članove Odbora za zapošljavanje;

Izražavajući žaljenje što od tog sastanka  nisam primila nikakvu zvaničnu obavijest ili potvrdu da su se ta razriješenja desila i shodno tome, nakon konzultacije sa gradonačelnikom, što ja moram da djelujem da provedem ta razrješenja umjesto  blagovremnog djelovanja sa njegove strane;

Svjesna da je Zakon o zapošljavanju javnih službenika  u procesu izrade i da Vlada Distrikta treba da ga predstavi Skupštini Distrkita najkasnije do 31. svibnja 2006. godine kao što je naloženo mojim Nalogom supervizora od 22. ožujka 2006. godine;

 Dalje svjesna da je izvjestan broj oglašenih pozicija javnih službenika ostao upražnjen od kojih su neke hitne i čekaju na usvajanje novog Zakona o javnim službenicima, neophodan je prijelazni režim koji će riješiti te natječaje i poželjno bi bilo da  se povjerenstvo sa dužnostima sličnim privremenom Odboru za zapošljavanje oformi za tu namjenu.

Ovim nalažem da:

1.      Gradonačelnik odmah razriješi dužnosti sve članove Odbora za zapošljavanje Brčko Distrkta sa njihovih radnih mjesta u odboru.

2.      Gradonačelnik odmah uspostavi privremeno Povjerenstvo za zapošljavanje (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će biti sastavljeno od dogradonačelnika, šefa Pododjela za ljudske resurse, v.d. šefa Pravne službe Vlade i od četvrtog člana koji će se mijenjati ovisno o natječaju koji će rješavati Povjerenstvo kao što je propisano u dole navedenom stavku 3.

3.      Četvrti član Povjerenstva će u svakom slučaju biti stručnjak pri Pododjelu Vlade Distrikta u kom će biti natječaj za to radno mjesto. Gradonačelnik će birati te stručnjake u svakom pojedinačnom slučaju.

4.      Povjerenstvo će obavljati sve dužnosti  Odbora za zapošljavanje  sukladno  člancima od 31 do 38 Zakona o javnim službenicima Brčko Distrikta. Članovi  Povjerenstva neće imati pravo na bilo kakvu plaću ili druga radna primanja na osnovu njihovog članstva u Povjerenstvu  pored njihove sadašnje plaće i prinadležnosti u Vladi.

5.      Dogradonačelnik će voditi svu odgovarajuću evidenciju rada koji će obavljati Povjerenstvo, a naročito će voditi računa o zapisnicima obavljenih intervjua. Nakon što Privremeno povjerenstvo  završi svoj rad  za svako oglašeno radno mjesto ta evidencija će odmah biti proslijeđena Pododjelu za ljudske resurse za njihov dosije.

6.      Tijekom rada Povjerenstva, a naročito (ali ne samo ograničeno na) intervjue koje će Povjerenstvo obavljati, supervizor može da odluči  da imenuje predstavnike sindikata, Gospodarske komore Brčko Distrikta i/ili Ureda za provedbu Konačne arbitražne odluke za Brčko da sudjeluju, prate i/ili revidiraju rad Povjerenstva. Članovi Povjerenstva i svi članovi Vlade će pružiti svu pomoć bilo kojoj osobi koja bude imenovana na takav način.

7.      Šef Pododjela za ljudske resurse će odmah kontaktirati  Agenciju za državnu službu BiH i obje ekvivalentne Agencije iz entiteta da traži predstavnike koji bi pomogli u radu Povjerenstva na osnovama izloženim u mom pismu gradonačelnku od 26. siječnja 2006. godine.

8.      Ništa u ovom Nalogu supervizora ne ukida zahtjev za dobijanje suglasnosti supervizora za otvaranje natječaja za zapošljavanje javnih službenika koji su sadržani u stavku 4  Naloga supervizora u svezi sa nepravilnostima u postupku zapošljavanja javnih službenika od 23. ožujka 2006. godine.

9.      Ovaj nalog supervizora bit će odmah stavljen van  snage nakon donošenja (ili od strane Skupštine Brčko Distrikta ili od strane drugog tijela) novog Zakona o javnim službenicima koji je naveden u stavku 4 Naloga supervizora koji zabranjuje određene dodatake na plaću javnim službenicima od 22. ožujka 2006. godine osim ako ja naknadno ne izdam Nalog koji to pobija.

10.  Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objavit će se bez odlaganja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”. Gradonačelnik, Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužni poduzeti sve mjere potrebne da bi se osigurala njegova provedba.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije