Nalog supervizora o zabrani isplata određenih dodataka na plaću javnim službenicima

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Vjerujući da reforma javne uprave koja bi trebala da stvori javnu službu koja će biti politički neutralna, ekonomična, profesionalna i neovisna predstavlja jedan od najznačajnijih izazova za Brčko Distrikt i Bosnu i Hercegovinu u današnje vrijeme.  

Pozivajući se da se Zakonom o javnim službenicima Brčko Distrikta Bosne i  Hercegovine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH, br. 41/04 i 20/05, koji je kasnije izmijenjen (“Zakon”), osiguravaju sredstva za određene vrste isplata javnim službenicima pored njihove redovite plaće, i to

(1)     članak 25, stavci 3 i 4, Zakona propisuje da javni službenici mogu biti plaćeni na osnovu i u formi gradonačelnikove odluke za članstvo u povjerenstvima vlade, upravnim odborima javnih poduzeća i za izvjesne druge aktivnosti; i

(2)     članak 73, stavak 2, Zakona propisuje da, pod određenim okolnostima, plaća javnog službenika može biti povećana za 50% usljed službenikovog privremenog premještaja na novo radno mjesto.

Razočarana što je Vlada Distrikta zlouporabila ove odredbe radi ostvarivanja značajnih povećanja na plaće odabranih službenika, a da ta povećanja generalno nisu opravdana kad se uzme u obzir dodatno vrijeme i napor uložen od strane tih javnih službenika u obavljanju radnih dužnosti.

Dalje se pozivajući na činjenicu da su javni službenici u Brčko Distriktu  među najbolje plaćenim u Bosni i Hercegovini  i da su njihove plaće u prosjeku znatno veće od prosječnih plaća na drugim radnim mjestima u Distriktu.

Vjerujući da je povećanje dohotka u javnom sektoru štetno za gospodarsko blagostanje Distrikta i da postoje neodložni socijalni i gospodarski problemi na koje bi Distrikt trebalo da utroši svoje prihode prije nego da odabranim grupama javnih službenika plaća dopune njihovim ionako izdašnim plaćama i da su te prekomjerne  isplate javnim službenicima u vrijeme produžene gospodarstvene krize i neuposlenosti štetne za javni ugled Vlade Distrikta i kranje su nepravedne i vrlo nepromišljene.

Svjesna da je Vlada Distrikta sada u procesu izrade novog zakona koji regulira ponašanje javnih službenika, ali vjerujući da su prijelazne mjere neophodne da bi se spriječile buduće zlouporabe sredstava iz proračuna dok se ne usvoji novi zakon i mišljenja sam da Distrikt mora da usvoji novi zakon o javnoj službi koji će pokrenuti širok spektar neophodnih mjera reforme javne uprave čim je prije moguće.

Ovim nalažem da:

1.      Vlada Brčko Distrikta neće vršiti dalje isplate na temelju članka 25, stavaka 3 i 4, ili članka 73, stavak 2, Zakona o javnim službenicima Brčko Distrikta ili na temelju bilo koje odluke gradonačelnika koja se izdaje sukladno bilo kojom od navedenih odredaba. Niti će Vlada vršiti bilo kakve dalje isplate slične onim koje su pomenute u ovim odredbama kakva god da je navodni pravni osnov za te isplate.

2.      Gradonačelnik neće izdavati dalje odluke sukladno bilo kojoj od navedenih odredaba.

3.      Kao iznimku instrukcijama iz gorenavedenih stavaka 1 i 2, supervizor će ramotriti zahtjeve, koji će joj biti upućeni u pisanoj formi od strane gradonačelnika Brčko Ditrikta, za odobrenje drugih isplata sukladno članku 25, stavci 3 i 4 ili članku 73, stavak 2, Zakona o javnim službenicima Brčko Distrikta.

4.      Novi nacrt zakona koji regulira ponašanje javnih službenika i koji u cijelosti zamjenjuje Zakon o javnim službenicima Brčko Distrikta, skupa sa nacrtima propratnih pravilnika bit će predstavljen Skupštini Distrikta najkasnije do 31. svibnja 2006. godine. Svi odjeli Vlade će, na zahtjev, u potpunosti surađivati sa radnom skupinom koja radi na pripremi nacrta ovog zakona.

5.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objavit će se bez odlaganja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, a Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne poduzeti sve potrebne mjere da bi se osigurala njegova primjena.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije