Četvrta Dopuna Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o naimenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora od 26. svibnja 2000. godine, o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je dopunom Naloga supervizora o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. svibnja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović naimenovan za direktora Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da je drugom Dopunom Naloga supervizora od 22. veljače 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio ponovno naimenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obnaša dužnost do 31. svibnja 2005. godine, te da je trećom dopunom Naloga supervizora od 24. svibnja 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio još jednom ponovno naimenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obnaša dužnost do 31. prosinca 2005. godine;

U svjetlu preporuka stručne konzultantske tvrtke Deloitte, koje su sadržane u izvješću iste od 20. listopada 2004. godine, da se izvrši restrukturiranje i reorganiziranje Uprave prihoda Distrikta, Odjela za proračun i financije i Porezne uprave, nakon provođenja stručne analize i davanja preporuke, i toga da je 15. prosinca 2005. godine u tu svrhu odabrana ekspertska tvrtka Oscar “Zagreb”;

Vjerujući da bi natječaj za radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta narušio kontinuitet rada Uprave prihoda i doveo do prekida u obavljanju stručne analize i primjeni preporuka iz iste;

Konstatirajući da radno mjesto direktora Uprave prihoda može biti ukinuto ili znatno izmijenjeno kao rezultat implementiranja ovih preporuka, te da bi stoga otvaranje natječaja za radno mjesto sada bilo preuranjeno;

Sa ciljem da se pruži potpora tekućoj reformi javne uprave u Brčko Distriktu, osigura kontinuitet u radu Uprave prihoda Distrikta i jasan zakonski osnov za mandat sadašnjeg direktora;

Ovim nalažem sljedeće:

Da gospodin Osman Osmanović od 1. siječnja 2006. godine bude ponovno naimenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta i da obnaša svoje dužnosti sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sve dok Vlada Distrikta ne dobije profesionalnu, neovisnu stručnu analizu i preporuke za buduću strukturu Uprave prihoda Distrikta i dok iste ne implementira, ili do 30. lipnja 2006. godine, u ovisnosti o tome što od navedenog bude prvo.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju provedbu istog.

 

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije