Nalog supervizora o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji

Sukladno ovlastima  koje su mi date stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu;

Podsjećajući da Zakon o Policiji trenutačno sadrži odredbe kojima se šef Policije obvezuje da podnosi izvješća Skupštini svakog mjeseca;

Izražavajući žaljenje što Skupština nije razmatrala ova izvješća na objektivan način već ih je koristila kao platformu za političke napade na šefa Policije;

Također izražavajući žaljenje  što ovo onemogućuje šefa Policije da svoje dužnosti izvršava efektivno;

Naglašavajući da iako je proces ocjenjivanja rada šefa Policije od velike važnosti, isti mora biti proveden na politički neutralan način;

Vjerujući da je proces ocjenjivanja rada s pravom dat u nadležnost Neovisnom odboru za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije („Neovisni odbor”), koji je po svojoj prirodi i sastavu dužan da svoje obveze izvršava na politički neovisan način;

Izražavajući žaljenje  što Skupština nije usvojila novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji („prijedlog Zakona”) kojim se ova nadležnost daje Neovisnom odboru;

Vjerujući da je prijedlog Zakona opravdan i promišljen u svakom pogledu i sukladan načelima na kojima počiva reforma policije u BiH i da je od velike važnosti za Distrikt, da bi se šef Policije oslobodio neprikladnih političkih pritisaka i da mu se dozvoli da svoje dužnosti izvršava na profesionalan način, kao i da je donošenje Zakona od velikog i očitog interesa za Distrikt;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji, koji je u privitku ovog naloga, se ovim donosi kao Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
  2. Ovim Skupština prekida svako dalje razmatranje izvješća šefa Policije (uključivši i skupštinsko zasjedanje zakazano za 30. 11. 2005. godine), sve dok šef Policije Skupštini ne podnese naredno godišnje izvješće.
  3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere da osiguraju provedbu ovog naloga.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije