Nalog supervizora o prestrukturiranju uprave Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima  koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 36, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Ističući da su efektivne, učinkovite, transparentne, za građane pristupačne i financijski održive institucije vlasti osnovni ciljevi Brčko Distrikta, čije ostvarivanje je propisano Konačnom odlukom;

Uvažavajući  opredijeljenost Vlade Brčko Distrikta za reformu uprave, koja je potvrđena gradonačelnikovim Programom rada za 2005. godine, i demonstrirana izdvajanjem proračunskih sredstava za angažiranje usluga neovisne, stručne konzultantske kuće Deloitte, koja je 20. 10. 2004. godine završila izvješće pod nazivom “Analiza javne uprave u Vladi Brčko Distrikta sa konkretnim preporukama za reforme kako bi se poboljšala učinkovitost i odgovornost” (u daljem tekstu: Izvješće);

Pohvaljujući rad Vlade na izmjeni Organizacijskog plana kako bi se osnovao Pododjel za ljudske resurse u okviru Vlade i angažiranju konzultanta da pruži pomoć u ovom procesu;

Razočarana zbog nepoduzimanja blagovremenih, praktičnih koraka na implementiranju preporuka koje su dali ovi konzultanti, unatoč tome što je Vlada Distrikta u potpunosti prihvatila te preporuke;

Obzirom na  potrebu da institucije Brčko Distrikta funkcioniraju efektivno i po svemu sudeći trajno kako bi podržale njegov multietnički karakter i fiskalnu samoodrživost;

S ciljem da se prevaziđu proceduralni problemi koje Vlada navodi kao prepreke pravovremenom implementiranju preporuka za prestrukturiranje uprave Distrikta;

Ne isključujući  pravo Skupštine Distrikta da naknadno razmotri primijenjene procedure i proračunska sredstva utrošena od strane Vlade u provođenju reforme uprave, kako je preporučila kuća Deloitte i kako je propisano ovim nalogom supervizora;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Sve odredbe Zakona o reviziji financijskog poslovanja u institucijama Brčko Distrikta BiH i Zakona o proračunu Brčko Distrikta BiH bit će u potpunosti implementirane od strane Skupštine, Vlade i drugih javnih institucija na koje se ovi  zakoni odnose, najkasnije do 31. 12. 2005. godine.
  2. Sve preporuke iz Izvješća bit će odmah implementirane, s tim da provedba svih preporuka mora biti završena najkasnije do 31.12.2005. godine. Dogradonačelnik će biti zadužen za implementiranje ovih preporuka, i bit će odgovoran za bilo kakav propust u tom pogledu.
  3. U okviru Vlade Distrikta odmah će biti osnovan Pododjel za ljudske resurse. Isti će usvojiti strukturu i imati mandat kako je preporučeno u Priručniku o ljudskim resursima kuće Deloitte (koji je dio Izvješća), i dobit će ovlasti koje su neophodne za vršenje tog mandata. Konzultant angažiran 10. 7. 2005. godine (u daljnjem tekstu: konzultant) bit će zadužen za osnivanje Pododjela. Dogradonačelnik i Vlada Distrikta pružit će konsultantu svu potrebnu pomoć za izvršenje ovog zadatka.
  4. Pet radnih mjesta u Pododjelu za ljudske resurse bit će popunjeno premještajem osoblja koje je trenutačno uposleno u Pododjelu za osoblje, Odjela za proračun i financije.

Radno mjesto šefa Pododjela za ljudske resurse i još tri radna mjesta u okviru tog pododjela bit će popunjena putem natječaja koji će biti objavljen najkasnije do 30. 11. 2005. godine.

Konzultant će obavljati dužnost šefa Pododjela za ljudske resurse dok Vlada ne popuni ovo radno mjesto na neodređeno vrijeme.

  1. Daje se ovlast i odobrenje za proračunske rashode koji budu neminovno i opravdano nastali popunjavanjem i financiranjem sljedećih radnih mjesta: predstojnik Pododjela za ljudske resurse, viši stručni suradnik – pravnik, viši stručni suradnik za ocjenjivanje, i stručni suradnik za osoblje i sva radna mjesta u Uredu revizora kao što je propisano Zakonom o reviziji financijskog poslovanja u institucijama Brčko Distrikta BiH.
  2. Vlada Distrikta će, najkasnije do 30. 11. 2005. godine, uputiti Skupštini Distrikta prijedlog Zakona o plaćama. Struktura plaća preporučena u izvješću konzultantske kuće Deloitte za 2004 godinu bit će osnov za strukturu plaća i rangiranje radnih mjesta u tom prijedlogu zakona.
  3. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju implementiranje ovog naloga.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije