Nalog supervizora o obustavi usvajanja regulacijskih planova dok se ne usvoje izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko, Brčko Distrikt BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. III 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Podsjećajući da Zakon o prostornom uređenju Brčko Distrikta propisuje da su prostorni i urbanistički plan viši dugoročni strateški planski dokumenti koji bi trebali biti temelj i uvjet za izradu regulacijskih planova;

Naglašavajući važnost činjenice da novi regulacijski planovi moraju biti sukladni usvojenom urbanističkom planom i da novi regulacijski planovi ne mogu sadržavati nijedan element koji nije usuglašen sa važećim urbanističkim planom;

Izražavajući žaljenje što je toliko vremena potrošeno na izrađivanje novog prostornog i urbanističkog plana i što stoga ne postoji sveobuhvatan planski okvir za Distrikt;

Nadalje izražavajući žaljenje što su, u nedostatku viših planova, parcijalne zamjene za regulacijske planove i kompletni regulacijski planovi improvizirani na ad hoc  osnovi i da takva praksa nije uvijek u najboljem interesu građana;

Zabrinuta zbog skorašnjih izvješća neovisnih revizorskih kuća kojima se opisuju nedostaci u raspolaganju javnom imovinom zasnovani na neadekvatnim regulacijskim planovima ili parcijalnim regulacijskim planovima;

Naglašavajući da stav 12 Aneksa Konačne odluke od 18.VIII 1999. godine, predviđa da se javnom imovinom u Distriktu ne može raspolagati osim ukoliko je to u sukladnosti sa zakonom i uz suglasnost supervizora;

Ponavljajući da Zakon implicira postojanje ažuriranog urbanističkog plana za Brčko Distrikt prije no što se usvoje novi regulacijski planovi i da će dalja supervizorova odobrenja za raspolaganje javnom imovinom ovisiti o istom;

Odlučna da osiguram da se prostorno, urbanističko i regulacijsko planiranje vrši na transparentan način, u potpunom suglasju sa zakonom i u interesu Distrikta i njegovih građana.

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Izrada i usvajanje novih regulacijskih planova za urbana područja u Brčkom će se odmah obustaviti sve dok Skupština ne usvoji relevantne izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko Distrikt BiH.
  2. Sve redovite aktivnosti oko primjene već usvojenih regulacijskih planova će se obavljati i dalje sukladno odgovarajućim propisima.
  3. Kao iznimka od točke 1 ovog naloga, supervizor može odobriti usvajanje planske dokumentacije u slučaju neosporne potrebe usljed gospodarstvenih, financijskih, socijalnih ili sigurnosnih razloga. U takvim slučajevima, gradonačelnik Distrikta će u pisanoj formi zatražiti prethodno odobrenje supervizora uz obrazloženje te potrebe.
  4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne poduzeti sve neophodne radnje u cilju provedbe ovog naloga.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije