Nalog supervizora o izmjenama Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko;

Nadovezujući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Nalog supervizora o izmjeni Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. ožujka 2004. godine, koji je imao za cilj da se poboljšaju učinkovitost i kriteriji stručnosti Vlade Brčko Distrikta;

Naglašavajući važnost Statuta kao glavnog provedbenog akta Konačne arbitražne odluke za Brčko i osnivačkog akta Brčko Distrikta utemeljenog na načelima vladavine zakona i demokratske vlasti;

Odajući priznanje vlastima Brčko Distrikta za predanost u radu sukladno Statutu i osiguravanje usuglašenosti zakonskog okvira Brčko Distrikta sa Statutom;

Uvidjevši da je nakon pet godina implementacije potrebno prilagoditi neke odredbe Statuta kako bi se odrazio razvoj događaja u Brčko Distriktu;

Kako bi  se nadalje unaprijedila učinkovitost Vlade Brčko Distrikta;

Nakon konzultacija sa zastupnicima Skupštine, gradonačelnikom i političkim strankama;

Ovim

  1. donosim sljedeće amandmane na Statut Brčko Distrikta, koji stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga i objavit će se bez odlaganja u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”;
  2. nalažem da Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba.

 

AMANDMAN br. 1

Članak 22, stavak 1 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

„Zastupnici Skupštine Distrikta (u daljem tekstu: „zastupnici”), gradonačelnik, dogradonačelnik, šefovi Odjela Vlade, šef i zamjenik šefa Policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, direktor Porezne uprave, članovi Sudskog povjerenstva, kao i javni zvaničnici koje imenuje gradonačelnik uz suglasnost ili odobrenje Skupštine podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji, do prvog stupnja srodstva, te o načinima stjecanja istih”.

AMANDMAN br. 2

Članak 34, stavak 1 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

(1) „Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika u slučajevima kada se odluke tiču:

a)      Poslovnika o radu Skupštine;

b)      proračuna Brčko Distrikta;

c)      usvajanja i izmjena zakona Brčko Distrikta;

d)      izbora i razrješenja svih osoba koje bira Skupština, izuzev članaka 30 i 55;

e)      suglasnosti koje daje Skupština na imenovanje ili razrješenje zvaničnika sukladno Statutu i zakonu;

f)        prava veta Skupštine na imenovanja dogradonačelnika i šefova Odjela od strane gradonačelnika sukladno članku 48”.

AMANDMAN br. 3

Članak 46 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

“Vladu Distrikta čine gradonačelnik, dogradonačelnik i šefovi Odjela”.

AMANDMAN br. 4

Članak 48 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

1.      Dogradonačelnika i šefove Odjela bira ili smjenjuje gradonačelnik na temelju profesionalnih kriterija i isti odražavaju sastav stanovništva. Skupština Distrikta može staviti veto na gradonačelnikov izbor ili smjenu dogradonačelnika ili šefa Odjela tropetinskom većinom glasova.

2.      Dogradonačelnik neće u isto vrijeme biti i šef Odjela. Dogradonačelnik pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih funkcija i mijenja ga u njegovom odsustvu.

AMANDMAN br. 5

Članak 50, stavak 3 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

(3)   Gradonačelnik imenuje, proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih javnih službenika Distrikta sukladno zakonu i osigurava da oni ispunjavaju uvjete kadrovskih propisa, uključivši standarde upošljavanja, pravila ponašanja i rutinske procjene obnašanja dužnosti”.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije