Treća Dopuna Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o naimenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora od 26. svibnja 2000. godine, o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom Naloga supervizora o naimenovanju članova prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. svibnja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović naimenovan na dužnost direktora Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da je drugom Dopunom Naloga supervizora od 22. veljače 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio ponovo naimenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obnaša dužnost do 26. svibnja 2005. godine, i da može iznova biti naimenovan;

U svjetlu preporuke stručne konzultantske tvrtke da bi trebalo restrukturirati i reorganizirati Upravu prihoda Distrikta, Odjel za proračun i financije i Poreznu upravu nakon provođenja stručne analize i davanja preporuke, i da takva stručna analiza treba tek da započne;

Izražavajući bojazan da bi natječaj za ovo radno mjesto mogao uzrokovati prekid kontinuiteta u radu i dovesti u pitanje obavljanje stručne analize kao i primjenu preporuka iz iste;

Sa ciljem da se pruži potpora tekućoj reformi javne uprave u Brčko Distriktu, osigura kontinuitet u radu Uprave prihoda Distrikta i jasan zakonski osnov za mandat sadašnjeg direktora;

Ovim nalažem sljedeće:

Da gospodin Osman Osmanović bude ponovno naimenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta i da obnaša svoju dužnost sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sve dok Vlada Distrikta ne izvrši profesionalnu, neovisnu stručnu analizu i ne da preporuke za buduću strukturu Uprave prihoda Distrikta i dok iste ne implementira, ili do 31. prosinca 2005. godine, u ovisnosti od toga šta od navedenog bude prvo.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzet će sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije