Nalog supervizora o suspenziji gospodina Esada Atića sa dužnosti šefa Odjela za obrazovanje u prijelaznoj Vladi Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi povjerene stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Naglašavajući članak 11 Aneksa Konačne arbitražne odluke koji definira cilj stvaranja demokratskog multietničkog društva u Distriktu kroz obrazovni sustav, i ovlasti supervizora da donosi konačnu odluku tijekom perioda supervizije;

Dalje ističući odredbe stavka (1) članka 16 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o jednakom pravu na obrazovanje bez diskriminacije;

U svezi sa Nalogom supervizora od 5. srpnja 2001. godine o nametanju Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i amandmanima na ovaj zakon koje je prijelazna Skupština usvojila 23. prosinca 2003. godine i 28. srpnja 2004. godine;

Takođe, u svezi sa Nalogom supervizora od 15. travnja 2004. godine o delegiranju ovlasti u oblasti obrazovanja na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kojim supervizor zadržava pravo da intervenira u oblasti obrazovanja u slučaju da vlasti Distrikta prekrše opće principe multietničnosti i demokratske uprave na kojima se Distrikt zasniva;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 23. svibnja 2001. godine kojim je gospodin Esad Atić naimenovan na mjesto šefa Odjela za obrazovanje;

Zabrinuta zbog loše vođenog postupka distribucije udžbenika za osnovne škole u Brčko Distriktu što je dovelo do toga da se udžbenici iz pojedinih predmeta podijele velikom broju učenika na jeziku različitom od onog koji im je zakonom zagarantiran, što je ozbiljno narušilo povjerenje u istinsko multietničko obrazovanje i obrazovanje bez diskriminacije;

Uzimajući u obzir potrebu zalaganja za političku odgovornost i savjesnost nositelja izvršnih funkcija kao jednog od ključnih elementa u demokratskoj multietničkoj upravi Distrikta;

Odlučna da  zaštitim integritet i da dalje ojačam povjerenje u obrazovni sustav Distrikta koji omogućava potpunu integraciju, ali takođe i zaštitu legitimnih nacionalnih interesa u nastavnom planu i programu;

Naglašavajući da me ovaj nalog ne ograničava u donošenju konačne odluke u ovom pitanju;

Ovim nalažem:

1.      da gospodin Esad Atić bude suspendiran sa dužnosti šefa Odjela za obrazovanje;

2.      da gospodin Izet Banda bude postavljen na mjesto vršitelja dužnosti šefa Odjela za obrazovanje;

3.      da gradonačelnik ukine “Odluku o osnivanju povjerenstva za reviziju provedene procedure i utvrđivanje odgovornosti u nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola Brčko Distrikta” koju je donio gospodin Atić 20. rujna 2004. godine;

4.      da gradonačelnik formira neovisno, nepristrasno i stručno povjerenstvo da istraži činjenice, okolnosti te političku i stručnu odgovornost u okviru kojih su udžbenici nabavljeni i distribuirani u osnovnim školama, i izvješće povjerenstva dostavi meni i prijelaznoj Skupštini u roku od petnaest dana od dana donošenja ovog naloga;

5.      da ovaj nalog stupa na snagu odmah i bude objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Nisu potrebne nikakve druge proceduralne radnje da bi ovaj nalog stupio na snagu.

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije