Nalog supervizora o poništavanju određenih amandmana na Zakon o financiranju političkih stranaka iz proračuna Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Podržavajući  stavak 2 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine, kojim se definira uloga prijelazne Skupštine Brčko Distrikta kao savjetodavca supervizora u zakonodavnoj oblasti;

U svezi stavka 8 B Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine, kojim se utvrđuje da supervizor ima kontrolu nad proračunom;

Pozivajući se dalje na stavke 104. I B i I B 1 Odluke od 14. veljače 1997. godine, prema kojoj supervizor ima mandat da ojača lokalne demokratske institucije i kojom se supervizor ovlašćuje da izdaje obvezujuće propise i naloge koji će imati jaču zakonsku snagu u odnosu na bilo koji zakon koji je protivan nalogu;

Podsjećajući da supervizor u potpunosti zadržava i vrši ovlasti nad prijelaznom Skupštinom sukladno Odluci, Konačnoj odluci i Aneksu Konačne odluke, što se vidi iz Naloga supervizora o osnivanju prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, naloga supervizora o naimenovanju zastupnika i opozivu naimenovanja u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta, kao i iz Naloga supervizora o nametanju Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta BiH od 5. srpnja 2001. godine;

Imajući u vidu sve konzultacije sa predstavnicima političkih stranaka, Izbornim povjerenstvom BiH, Izbornim povjerenstvom Brčko Distrikta i rebalans proračuna Brčko Distrikta koji je prijelazna Skupština Brčko Distrikta izglasala i usvojila prije glasovanja za amandmane na nacrt Zakona o financiranju političkih stranaka iz proračuna Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 28. srpnja 2004. godine;

Konstatirajući sa zabrinutošću da određeni amandmani na Zakon imaju financijske implikacije koje nisu predviđene u rebalansu proračuna Brčko Distrikta usvojenim na istoj sjednici Skupštine, zbog čega njihova primjena nije moguća bez usvajanja amandmana na proračun;

Također zabrinuti zbog ovih amandmana koji, među ostalim, predviđaju da sredstva budu unaprijed stavljena na raspolaganje političkim stranakama, a ne pružaju pouzdanu kontrolu i nadzor nad troškovima političkih stranaka koji proistječu iz odredbi ovog zakona;

Priznajući da prijelazna Skupština Brčko Distrikta na sjednici održanoj 28. srpnja 2004. godine nije usvojila transparentan i financijski održiv Zakon o financiranju političkih stranaka iz proračuna Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i da ne postoji procedura kojom bi prijelazna Skupština ispravila zakon;

Odlučni da se stvori transparentna i financijski održiva zakonska osnova koja omogućava političkim stranakama da financiraju svoje legitimne troškove sukladno odgovarajućim zakonima BiH;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. da se amandmani na članak 5 i 6 nacrta Zakona proglase ništavim, te da se ne objavljuju u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”,  i ne primjenjuju.
  2. da se Zakon o financiranju političkih stranaka iz proračuna Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, sa iznimkom poništenih amandmana iz stavka 1 ovog naloga supervizora, objavi u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” i primjenjuje.
  3. Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objavit će se bez odlaganja u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, a prijelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne poduzeti sve mjere potrebne da bi se osigurala njegova primjena.

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije