Nalog supervizora kojim se odobrava da Vlada Brčko Distrikta utroši sredstva iz proračuna kapitalnih potreba za 2004. godinu

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34 i 37 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, i stavkom 8 B Aneksa Konačne odluke od 18.8.1999. godine, koje je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog;

Sa zabrinutošću zbog neuspjeha Skupštine da objektivno dodijeli sredstva iz proračuna kapitalnih potreba za 2004. godine;

Priznajući da politizacija ovih pitanja na nacionalnoj osnovi od strane Skupštine opstruira utrošak sredstava od strane Vlade koja su prijeko potrebna kako bi se poboljšala infrastruktura i stimuliralo gospodarstvo;

Izražavajući žaljenje što se rasploživa sredstva, prikupljena od poreskih obveznika, ne vraćaju blagovremeno istima u vidu usluga, radnih mjesta, plaća i socijalnih doprinosa;

Konstatujući da je građevinska sezona u jeku i da će dalje odgađanje ugroziti blagovremenu implementaciju projekata;

Poštivajući nadležnost Skupštine u njezinoj povjerenoj i zakonodavnoj kontrolnoj funkciji, ali istodobno priznajući podjelu vlasti prema kojoj je Vlada odgovorna da djeluje bez nepotrebnog uplitanja;

Pozivajući se na konačni autoritet supervizora po pitanju proračuna Distrikta sukladno stavku 8 B Aneksa Konačne odluke;

Sa ciljem da se raspoloživa sredstva potroše adekvatno i blagovremeno tako da njihov pozitivni utjecaj na gospodarstvo zadovolji legitimne zahtjeve građana;

Apelujući na Vladu Distrikta da poduzme dalje mjere blagovremeno, na otvoren i zakonit način;

Ovim  nalažem sljedeće:

Da Vlada Distrikta ima ovlast da implementira:

1)      Prijedlog za dodjelu sredstava koji je Skupštini dostavilo skupštinsko Povjerenstvo za proračun 9.4. 2004. godine br. 013-213/04, amandmani br. 7, 8, 9, 10 i 12;

2)      Prijedlog Odluke o načinu utroška sredstava iz proračuna kapitalnih potreba u 2004. godini (Program obnove, rekonstrukcije i izgradnje), br. 01-014-003697/04 od 21.4.2004. godine i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor prioritetnih korisnika i dobijanje pomoći za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju za 2004. godinu br. 01-014-001263/04-1 od 13.4.2004. godine.

3)      Prijedlog odluke o osiguranju novačanih sredstava u proračunu kapitalnih potreba u 2004. godini i kriterije za odabir korisnika br. 01-014-004098/04 od 21.4.2004. godine.

Vlada Distrikta će mjesečno izvješćivati Skupštinu i javnost o statusu radova, utrošku sredstava, ostvarenom napretku i preostalim zadacima. Ova obveza Vlade počinje od 31.5.2004. godine kada će Vlada podnijeti prvo izvješće.

Vlada Distrikta osigurat će da neovisna i profesionalna revizorska kuća, sukladno međunarodnim revizorskim i računovodsvtenim standardima, izvrši reviziju i utvrdi da li su odluke pod tačkama  1), 2) i 3) ovog Naloga supervizora pravilno realizirane. Revizorsko izvješće bit će podneseno do kraja rujna 2004. godine.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”, a prijelazne Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne poduzeti sve potrebne mjere za njegovu implementaciju.

Susan R. Johson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije