Nalog supervizora o imenovanju Marije Janković na mjesto zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine i stavku 2 Aneksa od 18. 8. 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21.3.2000. godine kojim je osnovana prijelazna Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Kao rezultat ostavke koju je podnijela Janja Vidić (HDZ) na mjesto zastupnika u Skupštini;

Sa ciljem da se ponovno uspostavi puni sastav prijelazne Skupštine Brčko Distrikta i da se omogući zakonitost i kontinuitet rada Skupštine;

Nakon razmatranja svih kandidata predloženih od strane političkih partija i zainteresiranih pojedinaca;

Ovim imenujem:

gospođu Mariju Janković (DS) na mjesto zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta BiH.

Gorenavedeni zastupnik ima mandat da preuzme funkciju i izvršava dužnosti sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko  Distrikta”.

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije