Nalog supervizora o delegiranju ovlasti u oblastima povratka i rekonstrukcije na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog;

Pozivajući se na stavke 16 i 57 Konačne odluke koji naglašavaju da je povratak izbjeglica i prognanika u svoje predratne domove najvažniji od svih ciljeva Daytonskog sporazuma i kojim se međunarodna zajednica poziva da u najvećoj mjeri omogući slobodan povratak izbjeglica i prognanika u svoje predratne domove u BiH;

Konstatirajući da je Zakon o povratu napuštene imovine u Brčko Distriktu usvojen  jednoglasno 30.4.2001. godine („Službeni glasnik Brčko Distrikta” br. 5/01);

Nakon usvajanja Zakona o izbjeglicama iz BiH i prognanicima u BiH („Službeni glasnik BiH” br. 23/99), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i prognanicima u BiH („Službeni glasnik BiH” br. 21/03 i 33/03), uključenja Brčko Distrikta u državno Povjerenstvo za izbjeglice i prognanike pod nadležnošću Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kao i odlaska OHR-ovog Odjela za povratak i rekonstrukciju (RRTF);

Priznajući da prijelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta odlučno i uspješno implementiraju gorenavedene zakone;

Odajući priznanje prijelaznoj Skupštini i Vladi Brčko Distrikta za značajan napredak ostvaren u oblastima rekonstrukcije i povratka od osnivanja Brčko Distrikta, 8.3.2000. godine, što je rezultiralo rješavanjem svih 10.889 zahtjeva za povrat imovine;

Podstičući prijelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta da pronađu trajna rješenja za one prognanike koji su još uvijek u alternativnom smještaju i da primjenjuju pravedna, pravična, nepristrasna i transparentna pravila i kriterije za izbor korisnika za pomoć u rekonstrukciji propisane gorenavedenim zakonima i utvrđene po uputama i pod nadzorom OHR-ovog Odjela za povratak i rekonstrukciju (RRTF);

Navodeći da imam argumentovane i opravdane razloge da vjerujem da su prijelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta, nakon znatnog napretka ostvarenog u oblastima rekonstrukcije i povratka, sposobne nastaviti aktivnosti u oblastima rekonstrukcije i povratka bez mog direktnog nadzora;

Sa ciljem da se ovlaste buduća Skupština i Vlada Brčko Distrikta koje će biti izabrane na skupštinskim izborima, zakazanim za listopad 2004. godine, da potpuno ostvaruju svoje ovlasti i preuzmu odgovornost nad primjenom Statuta, zakona i propisa;

Naglašavajući da  zadržavam pravo da interveniram u oblastima rekonstrukcije i povratka u slučaju da vlasti Distrikta prekrše opća načela multietničnosti i demokratske uprave na kojima se Distrikt zasniva i da ovlasti supervizora u svim drugim oblastima u kojima ih supervizor nije delegirao ostaju nepromjenjena i da se međunarodna supervizija nastavlja dok je ne okonča Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, kao što je predviđeno u stavku 37 Konačne odluke;

Ovim  nalažem sljedeće:

1.      da se ovlasti koje su mi povjerene stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke iz oblasti rekonstrukcije i povratka delegiraju na prijelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta, uz obvezu Skupštine i Vlade da najmanje dva puta godišnje supervizoru dostavljaju iscrpno izvješće o trenutačnoj situaciji, dešavanjima i planovima.

2.      ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”, a prijelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne poduzeti sve potrebne mjere da se osigura njegova implementacija.

 

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije