Nalog supervizora o delegiranju ovlasti u oblasti naobrazbe na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog;

Pozivajući se na stavak 11 Aneksa Konačne odluke od 18.8.1999. godine koji supervizoru daje mandat da integrira sustav naobrazbe Distrikta, uskladi nastavne planove i programe u Distriktu, i osigura izostavljanje nastavnih sadržaja koje supervizor smatra nespojivim sa ciljem stvaranja demokratskog multietničkog društva u Distriktu;

Priznajući da prijelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta odlučno i uspješno implementiraju Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko Distriktu koji je nametnut Nalogom supervizora od 5.7.2001. godine;

Imajući u vidu da Odjel za obrazovanje pri Vladi Brčko Distrikta realizira Plan aktivnosti koji osigurava multietničku integraciju učenika i nastavnika, slobodan i pravedan pristup naobrazbi, kao i zajedničko nastavno jezgro dopunjeno nacionalnom grupom predmeta koje je uvedeno u sve osnovne i srednje škole u Brčko Distriktu;

Nadalje priznajući da je Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Brčko Distrikta BiH usuglašen sa okvirnim Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine koji je usvojen 1.7.2003. godine („Službeni glasnik BiH”, br.18/03) donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju Brčko Distrikta BiH od strane prijelazne Skupštine Brčko Distrikta 31.12.2003.god. („Službeni glasnik Brčko Distrikta”, br. 28/03);

Podstičući prijelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta da nastave sa implementiranjem usuglašenog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko Distriktu, uključivši  osiguravanje stručnog usavršavanja nastavnika i modernizaciju pedagoških metoda;

Podsjećajući nadalje da je odlukom  Stalnog vijeća OESS-a (srpanj 2002. godine), misija OESS-a u Bosni i Hercegovini dobila zadatak da koordinira aktivnosti međunarodne zajednice u BiH u svezi reforme naobrazbe i pošto je uloga OESS-a da pruži potporu, koordinira i nadzire implementiranje strategije reforme naobrazbe u BiH;

Navodeći da, kao rezultat značajnog napretka ostvarenog na polju naobrazbe, imam jake te argumentirane razloge da vjerujem da su prijelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta sposobne nastaviti aktivnosti u domenu naobrazbe bez mog izravnog nadzora;

Sa ciljem da se ovlaste buduća Skupština i Vlada Brčko Distrikta koje će biti izabrane na skupštinskim izborima, zakazanim za listopad 2004. godine, da potpuno ostvaruju svoje ovlasti te preuzmu odgovornost nad primjenom Statuta, zakona i pravilnika;

Naglašavajući da zadržavam pravo intervenirati u oblasti naobrazbe u slučaju da vlasti Distrikta prekrše opća načela multietničnosti i demokratske uprave na kojima se Distrikt zasniva;

Konstatirajući da ovlasti supervizora u svim drugim oblastima u kojima ih supervizor nije delegirao ostaju nepromijenjene i da se međunarodna supervizija nastavlja dok je ne okonča Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, kao što je navedeno u stavku 37 Konačne odluke;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      da se ovlasti koje su mi povjerene stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke i stavkom 11 Aneksa Konačne odluke iz oblasti naobrazbe delegiraju na prijelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta, uz obvezu Skupštine i Vlade da najmanje dva puta godišnje supervizoru dostavljaju iscrpno izvješće o trenutačnoj situaciji, događanjima i planovima.

2.      Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta” bez odlaganja, a prijelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta dužne su poduzeti sve potrebne mjere da se osigura njegovo implementiranje.

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije