Nalog supervizora o naimenovanju Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta BiH

Sukladno vlastima koje su mi date stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na nalog supervizora od 12. studenoga 2003. godine, kojim se opoziva naimenovanje Siniše Kisića na dužnost gradonačelnika Brčko Distrikta;

Sa ciljem da se popuni upražnjeno mjesto gradonačelnika, da se ponovo uspostavi puni sastav prijelazne Vlade Brčko Distrikta i da se omogući kontinuitet rada dok Skupština, koja će se formirati nakon izbora zakazanih za listopad 2004. godine, ne izabere gradonačelnika;

Nakon konzultacija obavljenih sa političkim partijama o kandidatima koje su predložile za mjesto gradonačelnika;

Ovim nalažem:

1.      naimenovanje Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta i dok se ne izabere gradonačelnik sukladno postupku navedenom u članku 55 Statuta Brčko Distrikta („Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj: 1/00).

2.      Branku Damjancu da preuzme svoju funkciju i obnaša dužnosti sukladno Statutu i zakonima Brčko Distrikta.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko

Ured visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije