Nalog supervizora o imenovanju Mustafe Sinanagića za zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. ožujka 2000. godine o imenovanju članova prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Kao rezultat ostavke Đorđa Ristanića i razrješenja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića sa dužnosti zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta Nalogom supervizora od 13. studenog 2002. godine;

Nakon imenovanja Branka Damjanca i Ahmeta Derviševića za zastupnike u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta na mjesto gorenavedenih zastupnika Nalogom supervizora od 12. prosinca 2002. godine;

Sa ciljem da se osigura da prijelazna Skupština Brčko Distrikta kontinuirano i zakonski obnaša svoje dužnosti u punom sastavu;

Ovim imenujem gospodina Mustafu Sinanagića (SDP) za zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta u kojoj će obnašati dužnosti do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Gorenavedeni zastupnik ima mandat da preuzme i obnaša dužnosti sukladno Statutu Brčko Distrikta.

Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije