Nalog supervizora o imenovanju zastupnika u prijelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

Sukladno  stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. svibnja 1999. godine i stavku  2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se  na Nalog supervizora od 21. svibnja 2000. godine o uspostavi prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Kao rezultat ostavke Đorđa Ristanića i razrješenja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića sa dužnosti zastupnika u Skupštini Nalogom supervizora od 13. studenog 2002. godine;

Sa ciljem da se osigura da prijelazna Skupština Brčko Distrikta učinkovito obavlja svoje dužnosti;

Ovim nalažem imenovanje:

Branka Damjanca (SPRS)

Ahmeta Derviševića (SDA)

u prijelaznu Skupštinu Distrikta u kojoj će služiti do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta BiH.

Gore navedeni zastupnici imaju mandat da preuzmu i izvršavaju dužnosti sukladno  Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije