Nalog supervizora o opozivu naimenovanja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. ožujka 2000. godine o naimenovanju članova prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Nakon što je Osnovni sud Brčko Distrikta potvrdio optužnice protiv Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića, koji su gore navedenim nalogom naimenovani u prijelaznu Skupštinu Brčko Distrikta, zbog zlouporabe položaja i djela počinjenih dok su bili zvaničnici općine Brčko-Rahić, prije uspostave Brčko Distrikta;

Ne prejudicirajući konačni ishod kaznenog postupka protiv gore pomenutih zastupnika i vjerujući u neovisnost i nepristrasnost sudstva Brčko Distrikta;

Sa ciljem da se osigura da prijelazna skupština Brčko Distrikta zadrži svoj ugled i integritet u obavljanju svojih zadataka i da nastavi da se usredotočuje na zahtjevni zadatak usuglašavanja zakonodavstva do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta;

Odajući priznanje Mustafi Mujkanoviću i Mirsadu Islamoviću za njihov rad i angažiranje u vršenju zadataka zastupnika prijelazne Skupštine Brčko Distrikta;

Ovim nalogom nalažem opoziv imenovanja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta.

Opoziv stupa na snagu 30. studenog 2002. godine i objavit će se u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henri L. Klark

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije