Izmjena Naloga supervizora o tržnici Arizona od 16. studenog 2000. godine

Sukladno stavcima 11 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, stavku 8 (A) i 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o tržnici Arizona od 16. studenog 2000. godine i Nalog supervizora o korištenju zemljišta na tržnici Arizona od 17. veljače 2001. godine;

Cijeneći napore Vlade Brčko Distrikta i policije koji su doveli, među ostalim, do većeg stupnja sigurnosti, do toga da poduzeća postupaju sukladno gore pomenutim nalozima, važećim zakonima i propisima i do smanjenja kriminalnih aktivnosti;

Priznavajući da će, bez obzira na gore pomenute rezultate u promoviranju vladavine prava na tržnici Arizona, postojati stalna zabrinutost zbog požara, neodgovarajućih komunalija i druge infrastrukture dok se tržnica Arizona ne izgradi;

Imajući u vidu Ugovor potpisan između Brčko Distrikta i privatnog poduzeća “Italproject” od 21. prosinca 2001. godine o pravu građenja, financiranja, projektiranja i upravljanja tržnicom Arizona, koji je zaključen na temelju javnog tendera;

Sa ciljem da se tržnica Arizona izgradi kako bi se zadovoljili potrebni standardi za obavljanje poslovnih djelatnosti i infrastrukturu, povećao opseg zakonskih poslovnih aktivnosti i omogućilo da Brčko Distrikt i “Italproject” ispune svoje ugovorne obveze:

ovim nalažem da se Nalog supervizora o tržnici Arizona od 16. studenog 2000. godine izmijeni i dopuni tako da glasi:

  1. Sve poslovne djelatnosti na tržnici Arizona obavljat će se između 05:00 i 22:00 sata, sedam dana tjedno. Nikakva poslovna djelatnost neće se obavljati van navedenog djelatnog vremena, osim kao što je navedeno u daljem tekstu, ukoliko ja to izričito ne odobrim.
  2. Vlada Brčko Distrikta imat će ovlasti da nametne kraće djelatno vrijeme od onog koje je navedeno u stavku 1 ovog naloga za određene poslovne djelatnosti ili kategorije poslovnih djelatnosti ako to zahtijevaju interesi zdravstvene zaštite i sigurnosti, ili druga ograničenja u javnom interesu sukladno važećim zakonima i propisima.
  3. Poduzeću “Italproject”, njegovim podizvođačima i dobavljačima bit će dopušteno da obavljaju aktivnosti vezane za gradnju na tržnici Arizona van djelatnog vremena navedenog u stavku 1 ovog naloga, u cilju ispunjavanja ugovornih obveza prema Brčko Distriktu.
  4. Sve dozvole za organiziranje igara na sreću izdate poduzećima i poduzetnicima koji djeluju na tržnici Arizona se ovim nalogom opozivaju. Dozvole za igre na sreću neće se izdavati na teritoriju tržnice Arizona do stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću Brčko Distrikta.
  5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen, bez odlaganja, u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije