Nalog Supervizora o naimenovanju zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. ožujka 2000. godine o naimenovanju članova prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da su zastupnici SDS-a u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta na 27. redovitoj sjednici Skupštine, održanoj 3. listopada 2001. godine, objavili da će bojkotirati rad Skupštine;

Shvatajući da je bojkot rada Skupštine Brčko Distrikta od strane zastupnika SDS-a prouzročio probleme u radu Skupštine i da se zastupnici SDS-a, Cvijetin Nikolić, Milan Purić i Milenko Simikić (dopredsjednik Skupštine Brčko Distrikta), nisu vratili u Skupštinu;

Kao odgovor na jednoglasnu Odluku Skupštine Brčko Distrikta koja je donesena na 30. redovitoj sjednici, održanoj 7. studenog 2001. godine, kojom se prihvaća inicijativa srpskih partija i neovisnih zastupnika iz reda srpskog naroda da Skupština radi u punom sastavu;

Ovim nalažem da se

Cvijetin Nikolić, Milan Purić i Milenko Simikić smijene sa dužnosti zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta, i da ih zamijene dole navedene osobe koje se imenuju za zastupnike u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta i koje će obnašati dužnost do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta:

  1. Stojan Kašterović
  2. Marko Draganić
  3. Branislav Margetić

Gore navedeni zastupnici ovlašteni su da preuzmu dužnost i obnašaju svoje obveze sukladno Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Skupština Brčko Distrikta izabrat će novog dopredsjednika Skupštine Brčko Distrikta sukladno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije