Nalog supervizora o opozivu i naimenovanju zastupnika u prijelaznu Skupštinu Brčko Distrikta

Sukladno stavku 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. i stavku 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. ožujka 2000. godine o naimenovanju članova prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu Kodeks o sukobu interesa za zastupnike u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir izvješće  mandatno-imunitetnog povjerenstva od 9. travnja 2001. godine kojim se potvrđuje sukob interesa za 5 zastupnika;

Ovim izdajem sljedeći Nalog:

Sljedeće osobe opozvane su sa dužnosti zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta:

gospodin Miodrag Pajić     (SDS)

gospodin Mato Jurišić        (NHI)

gospodin Dragan Pajić       (SNSD)

gospođa Janja Antić           (HDZ)

gospođa Adela Božić         (neovisni kandidat)

Sljedeće osobe, koje će obnašati dužnost do održavanja izbora  za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, naimenovane  su zastupnicima u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta:

gospodin Milorad Jović      (SDS)

gospodin Anto Garić          (NHI)

gospodin Ilija Pajić             (SNSD)

gospodin Pero Gudeljević  (HDZ)

gospodin Anto Pranjkić      (neovisni kandidat)

Zastupnik Milenko Simikić naimenovan je za dopredsjednika prijelazne Skupštine Brčko Distrikta.

Novonaimenovani zastupnici i dopredsjednik ovlašteni su preuzeti dužnost i obnašati svoje obveze sukladno  Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. ožujka 2000. godine.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Gerhard Sontehim

v.d. supervizora za

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije