Nalog supervizora o opozivu naimenovanja gospođe Hašije Zejnilović sa dužnosti šefice Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta

Sukladno stavku 39 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavku 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka  2000. godine kojim su naimenovani članovi prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Donosim sljedeći Nalog o opozivu naimenovanja gospođe Hasije Zejnilović sa funkcije šefice Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko Distrikt

Bosne i Hercegovine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije