Nalog supervizora o naimenovanju članova pravosuđa Brčko Distrikta BiH

Sukladno stavcima 10 i 36 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 4 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine i člankom 27, stavkom 5 Zakona o pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 4/00), ovim izdajem sljedeći Nalog:

I. Pravosuđe Brčko Distrikta sastoji se od:

1. Žalbenog suda, koji se sastoji od:

1 predsjednika i

5 sudaca

2. Osnovnog suda, koji se sastoji od:

1 predsjednika

10 sudaca i

54 administrativna radnika za Osnovni i Žalbeni sud

3. Javno tužiteljstvo, koje se sastoji od:

1 javnog tužitelja

1 glavnog zamjenika javnog tužitelja

5 zamjenika javnog tužitelja

7 administrativnih radnika

4. Ured za pružanje pravne pomoći, koja se sastoji od:

1 direktora

5 advokata

7 administrativnih radnika

5. Pravosudno povjerenstvo sa

2 radnika u stalnom radnom odnosu

7 honorarnih članova

II. Dole navedene osobe imenuju se za članove pravosuđa Brčko Distrikta od 1. travnja 2001. godine na probni period od jedne godine:

(1) Žalbeni sud

1. gospodin Damjan Kaurinović – predsjednik

2. gospođa Ruža Gligorević – sutkinja

3. gospodin Milorad Novković – sudac

4. gospođa Dragana Tešić – sutkinja

5. gospodin Zijad Kadrić – sudac

6. upražnjeno mjesto

Peti sudac Žalbenog suda bit će imenovan naknadno.

(2) Osnovni sud

1. gospodin Jadranko Grčević – predsjednik

2. gospodin Selim Karamehić – sudac

3. gospođa Emina Mulahalilović – sutkinja

4. gospodin Muhamed Avdić – sudac

5. gospođa Jasminka Durmić – sutkinja

6. gospodin Srđan Nedić – sudac

7. gospođa Mirsada Vilić – sutkinja

8. gospođa Mara Perić – sutkinja

9. gospodin Žarko Čučković – sudac

10. gospođa Sanja Ević – sutkinja

11. gospođa Adela Božić – sutkinja

(3) Javno tužiteljstvo

1. gospodin Zekerija Mujkanović – javni tužitelj

2. gospodin Dane Jamina – glavni zamjenik javnog tužitelja

3. gospodin Gojko Stjepanović – zamjenik javnog tužitelja

4. gospodin Slavo Lakić – zamjenik javnog tužitelja

5. gospođa Sadika Fatić – zamjenica javnog tužitelja

6. gospođa Senada Kusturica – zamjenica javnog tužitelja

7. gospođa Amela Mustafić – zamjenica javnog tužitelja

(4) Ured za pružanje pravne pomoći

1. gospođa Nada Majinović – direktorica

2. gospođa Senada Mirojević – advokatkinja

3. gospodin Svetozar Vasiljević – advokat

4. gospodin Safet Pizović – advokat

5. gospođa Selmana Musić – advokatkinja

6. gospodin Predrag Pavlović – advokat

(5) Pravosudno povjerenstvo

gospodin Slobodan Zobenica – tajnik

Imenovane osobe počet će s radom i svoje dužnosti obavljat će sukladno Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. ožujka 2000. godine i odgovarajućim zakonima.

III. Struktura plaća za pravosuđe Brčko Distrikta bit će kao što je dole navedeno:

1. Žalbeni sud

 • predsjednik                                                              3.940 KM
 • sudac                                                                        3.550 KM

2. Osnovni sud

 • predsjednik                                                               3.590 KM
 • sudac                                                                        3.300 KM
 • tajnik suda                                                                3.000 KM

3. Javno tužiteljstvo

 • javni tužitelj                                                               3.550 KM
 • glavni zamjenik javnog tužitelja                                3.300 KM
 • zamjenik javnog tužitelja                                           3.150 KM

4. Ured za pružanje pravne pomoći

 • direktor                                                                      3.450 KM
 • advokati                                                                     3.000 KM

5. Pravosudno povjerenstvo

 • tajnik                                                                          2.000 KM

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

Gary Matthews

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije