NALOG SUPERVIZORA O KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA TRŽNICI ARIZONA

U sukladnosti sa stavcima 36 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 3 Aneksa, od 18. kolovoza 1999. godine, te članovima 70 i 71 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Unapređujući Nalog supervizora od 16. studenog 2000. godine, o tržnici Arizona;

Izdajem sljedeći Nalog:

1. Javna poduzeća ODP “Posavina” ­ Brčko i DD “Posavina” ­ Brka, koja trenutačno postoje na teritoriju Distrikta odmah će prestati s radom. Vlada Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere u cilju zaštite imovine tih poduzeća i u roku od 45 dana napravit će plan za njihovo raspuštanje.

2. Svi ugovori zaključeni od strane ODP “Posavina” ­ Brčko i DD “Posavina” ­ Brka, kao i drugih fizičkih i pravnih osoba u svezi sa korištenjem poljoprivrednog zemljišta na području tržnice Arizona bit će revidirani od strane Vlade Brčko Distrikta u roku od 45 dana od dana izdavanja ovog Naloga.

3. Svi ugovori za koje Vlada Brčko Distrikta nađe da krše postojeće zakone koji reguliraju korištenje poljoprivrednog zemljišta i plan za reguliranje i izmjestanje tržnice Arizona predviđenog Nalogom supervizora od 16. studenog 2000. godine bit će ponisteni.

4. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Gary Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije