NALOG SUPERVIZORA U SVEZI S TRŽNICOM ARIZONA

Sukladno stavku 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, stavku 8 (A) Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine;

Nakon izražene namjere OHR-a, OESS-a, UN-a i SFOR-a da reguliraju trgovinske djelatnosti na tržnici Arizona do lipnja 2001. godine, uz pomoć vlasti entiteta i Brčko Distrikta;

Priznajući značajnu trgovinsku aktivnost koju tržnica Arizona predstavlja za Brčko Distrikt i cijelu sjevernoistočnu regiju Bosne i Hercegovine;

S ciljem da se ova aktivnost u potpunosti usuglasi sa zakonom, u korist svih građana,

izdajem sljedeći Nalog:

  1. Sve izdate dozvole za rad na tržnici Arizona od strane bivših općinskih, kantonalnih ili entitetskih uprava koje su postojale u Brčko Distriktu bit će predmetom ocjene valjanosti i ponovnog izdavanja od strane Vlade Brčko Distrikta.
  2. Sve pravne i fizičke osobe koje trenutačno obavljaju neku poslovnu djelatnost na tržnici Arizona bez dozvole za rad, morat će se obratiti Vladi Brčko Distrikta za izdavanje dozvole unutar 30 dana od dana objave ovog Naloga, ili će im se, sukladno važecim zakonima, onemogućiti djelovanje.
  3. Poslovne djelatnosti na tržnici Arizona obavljat će se isključivo između 06:00 i 18:00 sati. Nikakva poslovna djelatnost neće biti obavljana na tržnici Arizona izvan navedenog radnog vremena, osim ukoliko ja to izričito ne odobrim. Svako nepoštivanje radnog vremena bit će predmetom sankcioniranja, uključujući pljenidbu poslovnog prostora i opreme.
  4. Gradonačelnik Brčko Distrikta osnovat će operativnu skupinu iz sastava Vlade Brčko Distrikta i policije, koje će koordinirati provedbu ovog Naloga, te izraditi sveobuhvatan plan za reguliranje trgovine i izmještanje tržnice Arizona, koji će biti predmetom mojeg konačnog odobrenja.

Ovaj Nalog bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

Gary Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije