NALOG SUPERVIZORA, 2000

U sukladnosti sa stavcima 10, 37, i 39 Konačne odluke od 8. ožujka 1999. godine, i članovima 70 i 71 Statuta za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, imenujem gospođu Jasnu Ćejvanović za sutkinju za prekršaje u Sudu za prekršaje u naselju Seonjaci (Ravne) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine; gospođa Ćejvanović vršit će ovu dužnost do uspostave novog sudstva Distrikta.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

veleposlanik Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije