Dopuna Naloga supervizora o financijskom sustavu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno stavcima 10, 39, i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 8 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, stavkom 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem sljedeću dopunu Naloga supervizora od 13. travnja 2000. godine.

  1. Dok ne dodje do zaključivanja sporazuma između Vlade Brčko Distrikta i entiteta, prihodi od naplate električne energije i pridonosi entitetskim zdravstvenim i mirovinskim fondovima iz Distrikta neće biti usmjereni prema Distriktu;
  2. Sva sredstva koja se trenutačno nalaze na gore navedenim racunima službi platnog prometa koje se nalaze u Distriktu bit će pod kontrolom entiteta i bit će raspodijeljena u sukladnosti sa entitetskim propisima i sporazumima službi platnog prometa sa trećim osobama;
  3. Računi Službi platnog prometa koji su do sada bili otvoreni za javne prihode bilo koje od tri bivše općine sada integrirane u Brčko Distrikt nastavit će biti usmjeravani u Distrikt, u sukladnosti sa Nalogom supervizora od 13. travnja 2000. godine;
  4. Dok ne dođe do zaključivanja sporazuma između Vlade Brčko Distrikta i entiteta, računi službi platnog prometa određeni za javne prihode Kantona 2 i 3, ili Federacije Bosne i Hercegovine koji su također dijelom bili otvoreni za javne prihode bilo koje od tri bivše općine sada integrirane u Brčko Distrikt ostat će do daljnjeg zamrznuti od strane službi platnog prometa.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Gary Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije