DOPUNA NALOGA SUPERVIZORA O NAIMENOVANJU ČLANOVA PRIJELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavcima 10. i 39. Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 3. Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, i shodno mojem Nalogu o uspostavi prijelazne Skupštine Brčko Distrikta od 8. ožujka 2000. godine, ovim naimenujem sljedeće osobe da služe dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

gospodina Nikolu Ristića za šefa Odjela javnog registra

gospodina Osmana Osmanovića za šefa Uprave prihoda.

Gore navedene osobe imaju mandat da preuzmu svoje pozicije i izvršavaju dužnosti sukladno Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. ožujka 2000. godine.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Robert W. Farand
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije