NALOG SUPERVIZORA O FINANCIJSKOM SUSTAVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavcima 10, 39 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine; stavku 8 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, kao i stavku 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem Nalog o obvezama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske glede prijenosa ovlasti, obveza i nadzora nad Zavodima za platni promet u Brčko Distriktu.

  1. Prema mojim instrukcijama od 16. ožujka, koje sam dao Zavodima za platni promet u Brčko Distriktu, Uprava prihoda Brčko Distrikta vrši nadzor, upravlja, rukovodi i ima ovlasti nad Zavodima za platni promet, kao i svim transakcijama koje obavljaju Zavodi za platni promet u okviru Brčko Distrikta, ili u ime Brčko Distrikta. Od 16. ožujka 2000. godine svi uposleni djelatnici Zavoda za platni promet postali su djelatnici Brčko Distrikta.
  2. S početkom 16. ožujka 2000. godine Brčko Distrikt ima ovlasti zadržati sve prihode od poreza, naknada, kazni, doprinosa, kao i prihode od naplate za električnu energiju, vodu i ostale prihode sakupljene u Brčko Distriktu, kako bi mogao financijski funkcionirati. Ovi prihodi dodjeljivat će se i trošiti sukladno Statutu Brčko Distrikta i proracunu Brčko Distrikta.
  3. Prihodi od poreza, naknada, kazni, doprinosa, kao i prihodi Brčko Distrikta prikupljeni od strane Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, se od 16. ožujka 2000. godine prenose na račun Brčko Distrikta otvoren kod Središnje banke Bosne i Hercegovine.
  4. U slučaju nepostojanja dogovora sa entitetima glede specifičnih obveza, Distrikt ne preuzima obveze za dugove nastale prije datuma proglašenja Distrikta.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Robert W. Farrand
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije