NALOG SUPREVIZORA O IMENOVANJU ČLANOVA PRIJELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavovima 10 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, izdajem sljedeći Nalog:

Dole navedene osobe su imenovane za članove Vlade Distrikta i svoje dužnosti će obavljati dok se ne izvrše izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine:

gospodin Siniša Kisić – gradonačelnik;

gospodin Ivan Krndelj – šef Odjela za stručne i administrativne poslove i zamjenik gradonačelnika;

gospodin Luka Purić – šef Odjela javnog registra;

gospodin Mustafa Nuković – šef Odjela za proračun i financije;

gospodin Anto Domić – šef Odjela za zdravstvo, javnu sigurnost i društvene djelatnosti;

gospodin Goroljub Jovanović – šef Odjela za komunalne poslove;

gospodin Hamed Jerković – šef Odjela za javne poslove;

gospođa Hasija Zejnulović – šef Odjela za obrazovanje;

gospodin Ratko Stjepanović – šef Odjela za poljoprivredu i šumarstvo;

gospodin Ismet Dedeić – šef Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj.

Gospodin Hajrudin Zahirović je imenovan za šefa Uprave prihoda.

Od imenovanih zvaničnika se traži da preuzmu svoje dužnosti koje moraju izvršavati u sukladnosti sa “Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” od 8. ožujka 2000. godine.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Robert W. Farrand
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije