DOPUNSKI NALOG SUPERVIZORA O PRIVATIZACIJI

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi povjerene i u smislu dopune mog Naloga od 4. prosinca 1997. godine, ovim proglašavam da se zabrana aktivnosti privatizacije u području Brčkog pod supervizijom, sada primjenjuje i u dijelu predratne Općine Brčko u Federaciji.

Stoga, stupajući na snagu danas, nikakva privatizacija poduzeća u društvenom vlasništvu ili poduzeća kojima rukovodi država, privatizacija zemljišta, opreme i druge imovine, bilo da je to vlasništvo ili radnja u nadležnosti lokalnih, regionalnih ili entitetskih vlasti, neće se vršiti u predratnoj Općini Brčko:

(1) dok se ja ne složim sa privatizacijskim programom u tom području u suradnji sa agencijama za privatizaciju oba entiteta, i u sukladnosti sa načelima temeljenim u Zakonu o privatizaciji poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini;

(2) dok ja ne dam pismeno odobrenje za strategiju privatizacije svakog poduzeća u društvenom vlasništvu u okviru predratne Općine Brčko.

 

Sve transakcije koje krše moj Nalog iz prosinca 1997. godine, kao i ovaj Nalog, kojima je možda preneseno vlasništvo bilo kojeg od gore navedenih dobara, su nevažeće.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

26. lipnja 1999. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije