Nalog o suspendovanju odbornika Općinskog vijeća Ravne – Brčko

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi povjerene Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine (osobito stavak 24); imajući u vidu pismo ministra pravde Federacije Mate Tadića od 5. listopada 1998. godine, i moj Nalog za Ravne – Brčko od 11. studenog 1998. godine; i u svjetlu sastanka nelegalno konstituiranog Općinskog vijeća koji je održan 1. prosinca, u izravnom kršenju mog Naloga od 11. studenog, ovim proglašavam nevažećim odluke donesene na sastanku održanom 1. prosinca. Nadalje, suspendiram gospodina Franju Čančarevića, odbornika Općinskog vijeća Ravne – Brčko, te mu zabranjujem vršenje bilo kakve dužnosti na izbornoj ili administrativnoj funkciji u predratnoj općini Brčko za period od dvanaest (12) mjeseci od datuma izdavanja ovog Naloga.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

3. prosinca 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije