Druga dopuna Naloga o multietničkoj adminstraciji u dijelu Općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. listopada 1997. godine

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi povjerene Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine i članom XI Samoodrživih struktura Bonske konferencije o provedbi mira koja je održana 10. prosinca 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:

 

  1. Nakon neuspjeha Skupštine općine Brčko u Republici Srpskoj da na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 13. studenog 1998. godine izabere kvalificirane kandidate za nedavno formirano Tajništvo za javne poslove i Tajništvo za proračun i financije,  ovim imenujem:
  • gospodina Mustafu Lukovića, koji je bio jedini kandidat predložen od strane stranaka iz Federacije, za tajnika za proračun i finansije.
  • gospodina Đorđa Dragičevića, koji je dobio najviše glasova (28) među kandidatima koje su predložile stranke bosanskih Srba, za tajnika za javne poslove.

 

  1. 2.     Imenovani općinski zvaničnici ovim dobijaju mandat da preuzmu svoja imenovanja i provode svoje dužnosti od dana izdavanja ovog Naloga.
  2. 3.     Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srskoj će, uz konzultacije sa mojim uredom, završiti i implementirati multietničku sistematizaciju radnih mjesta za novu strukturu općinske vlade do 23. studenog 1998. godine.  Kopija specifikacije radnih mjesta bit će proslijeđena mome uredu do tog datuma.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

16. studenog 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije