NALOG O NERIJEŠENIM SLUČAJEVIMA ČLANA 17 ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE O KORIŠTENJU NAPUŠTENE IMOVINE, INTERNO RASELJENM GRAĐANIMA BRČKOG I SLUČAJEVIMA VIŠESTRUKOG ZAUZIMANJA STAMBENIH JEDINICA OD STRANE JEDNE OBITELJI

Sukladno ovlastima koje su mi date Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine; sukladno Aneksima 6 i 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), izdajem sljedeći Nalog:

 

1. Općinska vlada Brčkog će, koristeći sve dostupne izvore informacija, istražiti sve slučajeve raseljenih obitelji i predratnih građana Brčkog, koji zauzimaju ili polažu pravo na više od jedne stambene jedinice, na koje zakonski nemaju pravo. Općinska vlada će sustavno popisati i verificirati slučajeve višestrukog zauzimanja stambenih jedinica od strane jedne obitelji u području supervizije, te preuzeti kontrolu nad stambenim jedinicama od onih kojima nisu zakonski dodijeljene. Općinska vlada će mi do 13. studenog 1998. godine dostaviti pismeno izvješće, uključivši imena, status (npr. predratni stanovnik Brčkog ili raseljena obitelj), broj članova, kao i adrese relevantnih vlasništva, kao i broj riješenih slučajeva. Svi slučajevi višestrukog zauzimanja stambenih jedinica trebaju biti riješeni do 15. prosinca 1998. godine.

 

2. Općinska vlada će poduzeti neophodne korake da do 15. prosinca 1998. godine vrati njihovim kućama sve nesrpske predratne stanovnike Brčkog koji su tijekom rata bili deložirani iz svojih kuća, a koji su ostali da žive u Brčkom kod svojih rođaka i prijatelja.

 

3. Sukladno preporukama Odjela za ljudska prava Ombudsmana za Bosnu i Hercegovinu, u njihovom Posebnom izvješću od 9. travnja 1998. godine, u svezi sa sadržajem i primjenom člana 17 Zakona Republike Srpske o napuštenoj imovini (ZNI), općinska vlada će, uz pomoć Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske, riješiti pitanja vlasništva i stambena pitanja onih predratnih stanovnika Brčkog čiji slučajevi spadaju pod član 17 Zakona o napuštenoj imovini. Puno i nesmetano ostvarenje prava na vlasništvo nad njihovim kućama vlasnicima će biti vraćeno do 15. prosinca 1998. godine.

 

4. Općinska vlada će mi 13. studenog 1998. godine podnijeti izvješće o progresu svih gore navedenih zadataka. Izvješća o progresu razmotrit će povjerenstvo koje ću ja sazvati i njime predsjedati u OHR-u Sjever. Povjerenstvo će dati prijedloge za daljnji rad. Povjerenstvo će ponovno biti sazvano 15. prosinca 1998. godine, da bi se procijenilo pridržavanje ovog Naloga.

 

5. Ovaj Nalog ni na koji način ne opoziva moju čvrstu predanost da se raseljene osobe koje legalno stanuju u Brčkom ne deložiraju, ukoliko na raspolaganju nemaju razumno prihvatljiv alternativni smještaj. Odgovornost za pronalaženje razumno prihvatljivog alternativnog smještaja za ona raseljene osobe i obitelji na koje se odnosi ovaj Nalog u potpunosti leži na općinskoj vladi.

 

6. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

3. studenog 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije